Arkiv

Archive for januari 18, 2010

Wallraff gör comeback – i Sverige?

januari 18, 2010 1 kommentar

Günter Wallraff är en tysk journalist som från 1960-talet och framåt förklädde sig under falsk identitet, nästlade sig in hos flera tyska företag och industrier och skrev reportage och böcker om hur det verkligen gick till bakom kulisserna i samhället. Av honom har vi fått ordet ”wallraffa”. Han prövade bland annat på hur det var att vara turkiskt gästarbetare och den människosyn som turkarna möttes av. Utklädd till turk satt han till och med vid samma bord som sin mor, som inte kände igenom honom med linser, peruk och sminkning.

Merit Wager, kolumnist i Svenska Dagbladet och tidigare ungdomsflyktingsamordnare, lägger fram aggraverande uppgifter på sin blogg om hur lätt det är att få asyl på oriktiga grunder i Sverige. De flesta (över 90 %) uppfyller inte FN:s krav på flyktingstatus. De flesta förstör även sina identitetshandlingar innan de kommer hit. Det är enklare att få asyl då, särskilt om man är över 18 år eller har några andra lik i lasten. Ibland är det de mest hårresande historier som rullas upp som vi aldrig skulle få reda på via de officiella kanalerna.

Vad sägs om turken som åtalas för brott när han är hemma på semester och återvänder till Sverige och söker asyl på nytt fast i annat namn för att undkomma straffet för det brott han begått. Visst fick han asyl och kunde återförenas med sin fru under förevändning att de kände varann från Turkiet och nu blivit kära i varandra. Eller om den släpphänta asylprövningen där de flesta asylsökande utan papper utnyttjar situationen och ljuger om härkomst och asylskäl. Eller om flykt från militärtjänst eller fängelse på kamel, åsna och lastbil för att stappla in på Migrationsverket med nyplockade ögonbryn, italienska modeskor och flera kappsäckar. Eller när migrationsdomstolen sätter sig över regeringens beslut och kör sitt eget race. Listan kan göras lång och detta var bara några få exempel från Merits blogg.

Enligt nyhetssajten Fria Nyheter sökte nio svenska medborgare förra året asyl i Sverige enligt Migrationsverkets statitsk. Inte helt otippat saknade de alla pass vid ansökningstillfället. Vad de hade för skäl framgick inte, men sannolikt sökte de, som de flesta andra, asyl av ekonomiska skäl.

Men för att återknyta till Günter Wallraff. De flesta journalister i Sverige verkar skriva under på den flykting- och massinvandringspolitik vi har idag. Men det borde finnas en eller ett par stycken som är av en annan åsikt, som kanske vill ha uppslag till en bok i undersökande journalistik från ”insidan”. Här bjuder jag på ett tips som säkert skulle skaka om grundvalarna och bli en given succé. Att förklä sig och under falsk identitet söka asyl i Sverige utklädd till utomeuropé. Det kanske till och med finns en svensk journaliskt med ”rätt utseende” och som till och med kan något utomeuropeiskt språk som vill ta sig an uppdraget. Hur är det att söka asyl och vara papperslös? Hur blir man bemött? Vilka valser är mest gångbara? Vad blir den ekonomiska uppbackningen? Hur fort går det? Frågorna hopar sig.

Det är dags för lite mer wallraffande i den svenska ankdammen. I vissa frågor där man lagt locket på kanske det är det enda sättet att få reda på fakta.

Följ min blogg med bloglovin

Nytt uppdrag för Riksrevisionen

januari 18, 2010 Lämna en kommentar

Saxat ur Wikipedia:

”Riksrevisionen, är en statlig förvaltningsmyndighet under Sveriges riksdag och är en del av riksdagens kontrollmakt.

Riksrevisionen är en oberoende granskare av statens verksamhet. Oberoendet är grundlagsskyddat. Riksrevisionen granskar och rapporterar om brister i regeringens förvaltning, myndigheter och statliga bolag. Uppdraget är att granska den statliga verksamheten och därigenom medverka till god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten. En viktig roll är att skapa demokratisk insyn, att ge medborgarna möjlighet att se hur demokratiska beslut fattas och genomförs.

Riksrevisionens tre huvuduppgifter är årlig (finansiell) revision, effektivitetsrevision samt internationell verksamhet. Myndigheten leds av tre riksrevisorer. Dessa beslutar om vad som ska granskas efter samråd med varandra. Riksrevisionen har en styrelse som ger förslag till budget för myndigheten och beslutar om vilka granskningar som riksdagen ska ta ställning till. Riksdagen utser Riksrevisionens styrelse.”

Under årens lopp har vi sett resultatet av Riksrevisionens verksamhet. För inte helt länge sedan fick Vägverket svidande kritik för att bl.a. vägarnas underhåll samt administrationen kring detta som var under all kritik. Fast det har ju vi bilister märkt sedan många år tillbaka. Men det är som att det inte räknas när medborgarna konstaterar fakta. När Riksrevisionen fastställer det vi alla lever med, då finns det liksom svart på vitt och är inte längre att betrakta som vanligt ”gnäll”.

Utöver de områden som just nu granskas som t.ex. omregleringen av apoteksmarknaden, tillsynen av överförmyndare och polisens brottsförebyggande arbete, så finns det ytterligare ett, eller möjligen två, områden som är i akut behov av granskning. Dels den förda invandringspolitiken överlag (ur systemisk synpunkt), dels kostnaderna som är resultatet av invandringspolitiken. Detta är mycket intressanta fakta, som vi väljare inte verkar kunna få svar på av våra folkvalda. Så fort frågor ställs om detta, blir alltid svaret att grupper inte kan ställas mot varandra, eller också får man höra att man är rasist. Här behövs det verkligen demokratisk insyn, som det så vackert heter i beskrivningen av myndigheten. Förresten kanske det vore på sin plats att granska demokratiunderskottet inom den svenska yttrandefriheten i samma veva?

Senast frågor inom migrationspolitiken granskades var 2004 (Snabbare asylprövning) och 2005 (Från invandrarpolitik till invandrarpolitik). Den sistnämnda granskar hur regeringen har genomfört integrationspolitiken. Där får regeringen svidande kritik för att den inte lyckats uppfylla sina mål.

Det är de tre riksrevisorerna som beslutar om vad som ska granskas och hur granskningen ska gå till. Beror på om de är politiskt tillsatta och därmed inte granskar förehavanden som är att betrakta som politisk inkorrekta? Om det nu är så att de själva helt fritt beslutar om vad som ska granskas, kanske man skulle mejla och tipsa dem om dessa frågor, som i alla fall jag är oerhört intresserad av att få svar på svart på vitt, utan att behöva bli kallad rasist.

Följ min blogg med bloglovin

Kategorier:Politik Etiketter:, ,