Arkiv

Archive for mars 25, 2010

Pissrännornas prosaister

mars 25, 2010 8 kommentarer

Maria Schottenius, DN:s avgående kulturchef, har gett tidningarnas kommentarsfält en annan benämning. Hon kallar dem pissrännor.

”…Vi i medierna tänkte oss att kommentarfunktioner efter artiklar på nätet skulle spela en sann demokratisk roll. Och vad fick vi? Pissrännor.”

Därmed positionerar hon sig i sin von oben-position och spelar oförblommerat ut sitt förakt för alla oss som utgörs av pissrännornas prosaister.

Visst är det en lovvärd demokratiseringsprocess att direkt kunna kommentera en artikel eller insändare. Men i takt med tiden har det kunnat konstateras att alltfler inlägg censureras. Det gäller särskilt när artikeln i fråga berör ett kontroversiellt ämne där många har en uppdämd ilska och hyser en annan åsikt än artikelförfattaren.

När klagomål framförs till tidningarna på den omfattande censuren blir svaret att det inte är de själva som sållar bland inläggen. Den funktionen har lagts ut på entreprenad. Företaget som nischat in sig på denna kommentarsfältscensurering heter Interaktiv Säkerhet och ligger i Varberg. Tittar man närmare på ägarstrukturen ser man att familjen Schottenius är inblandad.

Med andra ord tjänar familjen nu pengar på att Maria och hennes kolleger i den massmediala kultureliten oemotsagda ska få sprida sina dammiga marxist-leninistiska läror. De gör sitt yttersta för att inte släppa fram någon som inte delar sina åsikter. Åsiktskonformismen i svenska media kan bara mäta sig med Nordkorea.

Författaren Lars Gustavsson bemöter uttalandet på Newsmill och hävdar att pissrännorna är det bästa som hänt kulturjournalistiken. Gustavsson är inte nådig i sin kritik mot kulturjournalisternas tidigare ohotade tillhåll i elfenbenstornen. Han skriver:

Kulturjournalisterna och deras redaktörer förutspår då, eftersom deras intressen som individer och grupp är direkt hotade, att detta kommer att leda till ett slags sammanbrott för det offentliga samtalet. Men det kommer det naturligtvis inte att göra. Den informationstekniska revolutionen borgar för det. Vad som förestår är den mer eller mindre mödosamma anpassningen till en förändring som egentligen redan har ägt rum.

På Gustavssons blogg liknar han journalisternas dödskamp med orden från den persiska sagan, nämligen ”att prygla älvens stigande vatten”. Han jämför situationen med den franska tryckfrihetens öden under de decennier som föregick franska revolutionen. En ny idévärld växte fram och den skulle inte ha kunnat göra det utan att bäras av en allt snabbare utvecklad teknik.

Kanske Maria Schottenius, efter sin tid på DN, kommer att delta mer ingående i Interaktiv Säkerhets arbete? Då kanske hon får tillfälle att ta itu med röjningsarbetet bland oss lågt stående prosaister som huserar på pissrännornas arena. Men blickar man tillbaka på tiden före franska revolutionen, så kunde inga lagar eller censorer stoppa utvecklingen. Beror på om Schottenius lyckas …

Följ min blogg med bloglovin