Vilks intervjuad i Studio Ett


Den 20 maj 2010 deltog Lars Vilks i Studio Ett. Klicka här för att gå vidare till länken för lyssning.

Nedan följer en transkription av vissa intressanta delar av intervjun, som, till att börja med, handlar om konstprojektet och hur allt tog sin början i Tällberg.

Cirka 7:53 minuter in i programmet börjar en intressant del. Man dristar sig till att diskutera det kontroversiella mångkulturella samhället och Vilks tidigare uttalanden i denna fråga.

Andreas Malm säger i en inspelning av en tidigare intervju:
– Jag anser att Lars Vilks är en rasist. Han har uttryck saker som att det finns så många muslimer i Sverige.

Vilks säger att det är ett tragiskt drag hos Andreas Malm att han tar meningar och bryter ur sitt sammanhang och ger de ett nytt innehåll.

– I en intervju för Aftonbladet sa jag att vi har för många muslimer i förhållande till de resurser vi har för integrationen. Man lyckas inte med integrationen. Det kan inte ses som något speciellt sensationellt. Det är ju rätt många överens om att vi inte har något bra integration.

– Vad menar du med att du inte tror på det mångkulturella samhället?

– Vi har en kultur och den är svensk. Men man har inte kunnat komma överens om vad svensk kultur är. Det borde egentligen vara förhållandevis lätt när vi är ett begränsat land med lång tradition. Den muslimska kulturen är från många länder och olika delar av världen, olika sammanhang och olika inriktningar. Men på en amatörmässig nivå kallar man alla muslimer för EN muslimsk kultur och man ser ut en religiös ledare som deras företrädare. Man får då en lustig bild av vad detta skulle vara för någonting.

– Vad är då ditt alternativ?

– Man måste föra fram att det finns många olika inriktningar. Framför allt ska inte fanatikerna, fundamentalisterna, bestämma och ha att göra med vad som kännetecknar den muslimska kulturen.

– Men är inte just det ett mångkulturellt samhälle att man ska ha många inriktningar och att man ska kunna leva sida vid sida?

– Det blir svårt att förstå när man övergår till att visa förståelse för en muslimsk mobb som skriker svin och gris till mig på en akademisk föreläsning innan jag ens ha börjat.

– Men du ifrågasatte det mångkulturella samhället?

– Problemet är inte alla kulturer utan när man skapar en bild av vilka kulturer vi har. Det centrala är vilka spelregler som ska gälla för samtliga. Då vacklas det och man vill inte riktigt tala om vad som gäller i samhället. Det tycks vara så att många muslimer har fått uppfattningen att man tror att man har rätt att föra fram sina egna åsikter och få dem fullt ut godtagna.

Journalisten ställer tillspetsade frågor som om det t.ex. är rätt med enskilda badtider eller ej för muslimer. Vilks tycker det är taktiskt olyckligt att dra fram denna fråga. Det skapar en stor ovilja bland folket. Man ska vara restriktiv med den sortens saker. Det handlar om ytterlighetsgrupper som inte representerar hela gruppen. Man ska vara restriktiv för undantag och komma överens om vilka regler som gäller.

– Heltäckande burka kanske socialt inte är helt lyckat. Det blir lätt lustigt. Man får ha restriktioner för det, men jag är inte för att lägga mig i hur folk klär sig.

– Tack Lars Vilks, kontroversiell konstnär, och upphovsman till den omdiskuterade rondellhunds som bl.a. gjort att han hotats till livet och utsatts för attentat.

Det är intressant att reportern måste sälla sig till de politiskt korrekta och lägga till att Vilks är ”kontroversiell”, något som han inte skulle behöva vara om Sverige hade följt de råd Vilks själv ger under intervjun, nämligen att tala om vilka regler som gäller i Sverige och påtala att dessa måste man acceptera.

En annan intressant observation är, vilket framgår av den indignerade ton och det panikslagna röstläge journalisten intar när just den frågan ställs, nämligen att det ÄR oerhört kontroversiellt att vara emot det mångkulturella samhället. Min medelbara följdfråga blir: när ska denna mentala låsning släppa hos det svenska etablissemanget?

Annons
 1. Utlandssvensk
  maj 24, 2010 kl. 18:57

  Cavatus,

  Jag har skrivit en liten jämförelse mellan fallet Vilks och fallet Herslow hos Hayek institutet.

  http://www.hayekinstitutetsverige.com/2010/05/bra-juridisk-analys-av-herslow-fallet.html

  Detta kanske kunde vara något för dig att ta upp i din utmärkta engelskspråkinga blogg?

  • maj 24, 2010 kl. 19:26

   Tack för info! Jag har redan läst det och det är mycket intressant. Men varför är det ”helt solklart att muslimer är att betrakta som en grupp” enligt HMF-lagen? Läs min bloggpost om Vilks i Studio Ett, där hans helt korrekta resonemang går ut på att muslimerna ingalunda är en enhetlig grupp. Hur kan HMF-lagen generalisera så pass att den drar alla över en kam?

   Det mest aggraverande är dock att det inte spelar någon roll om påståendena är sanna eller inte, vilket också är fallet i Wilders-rättegången. Detta är mycket mycket allvarligt för Sverige.

 2. Utlandssvensk
  maj 24, 2010 kl. 20:15

  varför är det ”helt solklart att muslimer är att betrakta som en grupp” enligt HMF-lagen?
  16 kap. 8 § brottsbalken:
  Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.

  Notera:
  ”annan sådan grupp” och ”trosbekännelse”.

  Detta är väldigt klart. Muslimer är definitivt inkluderade. Ingen tvekan.

  BRÅ har en längre rapport från 2001 som du kan läsa om du vill fördjupa dig. Några citat:
  ” Bestämmelsen om hets mot folkgrupp förbjuder i stort sett samtliga yttranden
  av rasistisk eller likvärdig innebörd, oavsett om yttrandet skett muntligt,
  i tryckt skrift eller i andra medier. Det krävs inte heller att yttrandet
  spritts bland allmänheten, det räcker med att det spritts i en mindre krets
  människor.” (sid.8)

  ”Genom uttrycket
  ”…annan sådan grupp av personer…” har tydliggjorts att alla rasistiska angrepp på en grupp personer är straffbara, även om gruppen i sig
  skulle bestå av olika raser, hudfärger, nationella eller etniska ursprung eller
  religioner, exempelvis invandrare i allmänhet” (sid 9-10)

  ”År 1994 dömdes en elev för att på en skolgård i Haninge ha delat ut och klistrat upp flygblad för Sverigedemokratisk ungdom…..Flygbladen hade bland annat texten:
  Skall svenska tjejer behöva vara rädda för att bli våldtagna av utländskt pack?
  Svenska ungdomar kan inte gå till skolan utan att vara rädda för att bli trakasserade
  av främmande element. Är det så här de `stackars´ flyktingarna visar tacksamhet
  mot det samhälle som de har parasiterat på allt för länge?” (sid 16)

  Klicka för att komma åt measurepoint

  (OBS. rapporten är från 2001 och lagen har sedan dess utvidgats till att även omfatta sexuell läggning)

  • maj 24, 2010 kl. 23:00

   Du har säkert rätt, och får nog rätt också. Jag har läst igenom valda delar i rapporten och Herzlow hänger nog löst. Man undrar bara hur mycket resurser som läggs ned på detta samtidigt som vi har Europas högsta våldtäktsstatistik. Vilket brottsoffer mår sämst?

 3. Humanist_PI
  maj 25, 2010 kl. 11:58

  Vilks fångar enligt min mening själva kärnan i problematiken när han säger följande:

  ”Det centrala är vilka spelregler som ska gälla för samtliga.”

  Det är självklart att fullständig kulturell homogenitet inte finns i något samhälle. Även om vi inte haft någon invandring till Sverige överhuvudtaget hade det funnits kulturella skillander mellan t.ex. olika delar av landet, mellan olika socialgrupper, mellan olika åldersgrupper osv. Men även om det alltid finns något slags kultur- och mentalitetsskillnader mellan olika befolkningsgrupper måste man ändå, för att ett samhälle ska fungera, kunna enas om vissa gemensamma regler som gäller alla.

  Om ”mångkultur” bara hade handlat om relativt ytliga saker som matvanor eller vilka högtider man firar – då hade det varit helt oproblematiskt. Det är ur ett övergripande, samhälleligt perspektiv helt oviktigt om man äter svensk husmanskost och firar jul och midsommar eller om man äter arabisk mat, firar eid och fastar under ramadan.

  Men problemen uppstår när grundläggande värderingar kolliderar och muslimska invandrare tycks anse att de inte omfattas av samma regler som alla andra.

  Detta problem vill det politiskt korrekta svenska makt- och medieetablissemanget inte diskutera. Å ena sidan hävdar man att vi ska ha ett mångkulturellt samhälle där alla invandrargrupper ska ha rätt till sin religiösa och kulturella särart. Å andra sidan hävdar man att alla måste respektera de lagar och normer som gäller i Sverige. Men vad händer när dessa två ideal krockar? Det är ju just det som är den centrala frågan, och den frågan undviker man att ta i.

  För de flesta svenskar är det fullständigt självklart att svensk lag och det svenska samhällets värdegrund är överordnad t.ex. muslimers rätt till sin religion och kultur. Om svensk lag säger att man som t.ex. konstnär eller förfasttare får kritisera, häckla och profanera religiösa trosföreställningar så gäller detta. Denna regel väger då tyngre än muslimernas uppfattning att religionskritik utgör ett undantag från yttrandefriheten. Men detta får inte sägas, för då riskerar vi att provocera muslimer och bli anklagade för rasism eller islamofobi. Alltså ska problemet sopas under mattan.

  Vilks sätter genom sina provokativa verk fingret på just denna problematik: Vilka regler ska gälla för alla? Ska just muslimer vara undantagna från de regler som gäller för alla andra? Om vi gör undantag för muslimer, är det i längden möjligt att upprätthålla ett fungerande samhälle när en grupp av befolkningen skyddas av särlagstiftning? Vilka inskränkningar i t.ex. yttrandefriheten innebär en sådan särlagstiftning för icke-muslimerna?

  Det är sådana frågor som borde dominera det offentliga samtalet i fråga om islam och muslimska invandrare, för det är de frågorna som utgör problemets kärna!

  • maj 25, 2010 kl. 12:12

   Huvudet på spiken – kunde inte sägas bättre. Men nu är det ju så att politikerna vågar inte öppet ventilera frågan då stora väljargrupper finns i dessa muslimska åsiktsyttringar, och man vill ju inte stöta sig med dem. Det beror dels på den svenska finkänsligheten som räds brott mot konsensus, dels rädslan att förlora stora väljarskaror bland just dessa. Eller som Vilks uttryckte det: ”en regerings främsta uppgift är att få röster”. Vilks är oerhört slipad och avsevärt intelligentare än vad mången kritiker någonsin kunnat föreställa sig. Betänk även att han själv växt upp i forna Estland (eller möjligen något annat land i Baltikum) och levt med ryssarnas förtryck av den inhemska befolkningen. Så han vet vad han talar om.

   Å andra sidan kan man ju hävda att om muslimerna blir en tillräckligt stor grupp kan de inom ramen för det demokratiska systemet med partibildning genom demokratiska val verka för att deras livsstil med sharia ska genomföras i Sverige. I Sverige, som inte har någon konstitutionsdomstol, kanske det skulle vara möjligt. Vad tror du? Även nazisterna tog sig ju in den lagliga vägen från början.

   Du kanske har följt gårdagens stora medienyhet, SOM-rapporten som enligt Marie Demker påvisar att svenskar är mer positiva till flyktingar nu än tidigare. Docent Berglunds genmäle blev givetvis refuserat i DN. Läs hans genmäle på dagens Snaphanen. Mycket läsvärt! Han sågar hennes rön och tolkning av siffrorna vid fotknölarna.

   Läs denna analys och särskilt en djuplodande kommentar:

   http://robsten.blogspot.com/2010/05/demokrativagrarna.html#comments

 4. Humanist_PI
  maj 25, 2010 kl. 13:56

  Du skriver:

  ”Å andra sidan kan man ju hävda att om muslimerna blir en tillräckligt stor grupp kan de inom ramen för det demokratiska systemet med partibildning genom demokratiska val verka för att deras livsstil med sharia ska genomföras i Sverige. I Sverige, som inte har någon konstitutionsdomstol, kanske det skulle vara möjligt. Vad tror du? Även nazisterna tog sig ju in den lagliga vägen från början.”

  Med den kommentaren slår även du huvudet på spiken! Demokrati fungerar ju bara så länge alla inblandade respekterar demokratins spelregler, och en fungerande demokrati måste även se till att respektera minoriteters rättigheter. Annars skulle man få den absurda situationen att 51% av ett lands befolkning skulle kunna rösta för att avrätta övriga 49%, och detta beslut skulle då vara legitimt eftersom det fattats i demokratisk ordning.

  Islam är till sin natur en antidemokratisk ideologi med bristande respekt för minoriteters rättigheter. (I ett tänkt muslimskt kalifat får ju t.ex. ”otrogna” bara leva som ”dhimmi”, alltså ett slags underklass som underkastar sig det muslimska herrefolket.) Om frågan om islams ökande närvaro i Sverige drivs till sin spets – t.ex. om det om 5,10 eller 20 år finns ett islamistiskt parti med reellt politiskt inflytande i Sverige – då är frågan om demokratiska medel räcker till för att bekämpa islam? Den yttersta konsekvensen blir förstås ett slags civilisationskrig där västerländsk demokrati och liberal-humanistiska värderingar ställs mot muslimsk teokrati och fundamentalistiska koran-tolkningar.

  Historien innehåller ju exempel på att totalitära ideologier och regimer kunnat störtas på fredlig väg. T.ex. föll öststatskommunismen genom fredliga protester och fredliga påtryckningar från väst. Det blev inga blodiga inbördeskrig i de forna kommunistländerna.

  Men historien innehåller också exempel på att totalitära förtryckarregimer inte gått att blidka med hjälp av diplomati eller fredliga påtryckningar. Det mest klassiska exemplet är kanske nazityskland och Chamberlains naiva föreställning om att han efter sitt möte med Hitler uppnått ”fred i vår tid”.

  Kommer vi att kunna fortsätta ha ett fritt, öppet, demokratiskt samhälle baserat på ett slags liberal-humanistisk grund med rötter i upplysningsidealen? Eller kommer den enorma muslimska invandringen att sluta i civilisationskrig? Jag tror att detta är beroende av två saker:

  1. Hur vi infödda svenskar/västeuropéer hanterar invandringen och integrationen. Om vi kan begränsa invandringen till en rimlig, hanterbar nivå och ställa klara, entydiga krav på invandrare att de måste anpassa sig till vissa basala regler i västerländsk kultur – ja, då kanske vi kan mota Olle i grind.

  2. Hur utvecklingen inom den muslimska världen ser ut. Om fundamentalistiska fanatiker fortsätter vara tongivande, sätta agendan och agera språkrör för hela den muslimska världen – då går vi utan tvivel mot en katastrof. Om däremot de krafter inom islam som argumenterar för modernisering och reformer lyckas få genomslag är det möjligt att den muslimska gemenskapen på sikt kan utvecklas och lämna medeltiden.

 5. Utlandssvensk
  maj 25, 2010 kl. 16:18

  Humanist,
  Du skriver väldigt bra och jag håller i stort med dig. Några tillägg:

  ”Om vi kan begränsa invandringen till en rimlig, hanterbar nivå och ställa klara, entydiga krav på invandrare att de måste anpassa sig till vissa basala regler i västerländsk kultur – ja, då kanske vi kan mota Olle i grind.”

  Visst är det så och i stort sätt alla västländer har erkänt detta. Resultatet är att man har infört hårda asylregler samt på olika sätt betonar domestika värderingar. Det som är synnerligen tråkigt är att Sverige som enda land gör precis tvärtom. Riksdagspartierna nästan tävlar om vem som vill ha mest immigration från tredje världen. Både de svenska asylreglerna och de nya reglerna om arbetskraftsinvandring utan kompetenskrav är helt unikt generösa. Men tydligen räcker inte detta. Inom båda blocken finns det nu gott om företrädare för helt fri invandring från tredje världen (främst V, Mp, M, Fp och C). En realist som tittar på detta måste konstatera att det är mycket sannolikt att immigrationen till Sverige kommer att öka kraftigt under nästa mandatperiod eftersom vi öppnar upp gränserna samtidigt som alla andra stänger till. Min gissning är att vi snart har 200.000 invandrare per år.

  ”Hur utvecklingen inom den muslimska världen ser ut”
  Islam som samhällssystem är extremt motståndskraftigt mot förändringar. Det finns absolut ingenting som tyder på att ”modernisering och reformer” ska få genomslag, åtminstånde inte frivilligt och fredligt. De ”krafter” som verkar för en moderninsering är helt marginaliserade.
  Om du inte har läst den rekommenderar jag “The Suicide of Reason,” av Lee Harris som tar upp just hur troligt det är att Islam kan förändras samt om det är realistiskt att islam och ett demokratiskt samhälle baserat på liberal-humanistisk grund kan samexistera.

  Här är en book review, skriven av Hirsi Ali:

  http://www.nytimes.com/2008/01/06/books/review/Ali-t.html?ex=1357275600&en=0a58401d26a1da67&ei=5090&partner=rssuserland&emc=rss&pagewanted=all

 6. Humanist_PI
  maj 25, 2010 kl. 20:09

  Tackar för berömmet för mitt inlägg!

  Vad gäller riksdagspartiernas inställning till invandringspolitiken håller jag helt med dig. Mångkulturidealet har nästan blivit som ett slags religion som inte får ifrågasättas. Tron på ”det multikulturella paradiset” kan jämföras med vänsterrörelsens extremt starka dominans i svensk samhällsdebatt och kulturliv under 1970-talet. Alla kulturyttringar skulle vara ”samhällstillvända” (dvs. innehålla starkt vänsterpolitiska budskap), man skulle avsky allt amerikanskt eftersom det var uttryck för ”USA:s kulturimperialism” osv.

  Samma dogmatiska tänkande präglar idén om det mångkulturella samhället. Mångkultur ÄR bra och berikande – försöker du ifrågasätta, problematisera eller kritisera är du rasist. Mångkulturidealet understöds dessutom med de ganska ihåliga argumenten att vi ”lever i en globaliserad värld där hög migration är ett naturligt inslag” (= om du inte vill ta emot 50 000 bidragsturister/år är du en bakåtsträvande bonnläpp som inte hänger med i utvecklingen) samt ”att vi i Sverige kommer att få arbetskraftsbrist inom några år” (ett mycket märkigt påstående med tanke på att arbetslösheten är skyhög trots att hälften av 40-talisterna gått i pension).

  Vad gäller islams möjligheter till utveckling, reformation och modernisering är även jag negativ, men kanske inte fullt så negativ som du. Jag kan trots allt se vissa ljuspunkter i det muslimska medeltidsmörkret. Det finns ju faktiskt muslimska tänkare och debattörer som argumenterar för en modernisering av islam, t.ex. namn som Irshad Manji, Abdullahi Ahmed An-Na’im och Asra Nomani. Dessutom kan man anta att gradvis anpassning till västerländsk kultur och västerländska värderingar trots allt sker bland en hel del invandrade muslimer. Trots alla negativa nyheter som tas upp på bloggar som t.ex. PI är ju inte alla muslimska invandrare rabiata fundamentalister som hetsar mot västvärlden i förortsghettonas källarmoskéer.

  Men det jag tror är den viktigaste faktorn i en eventuell moderniseringsprocess av islam är bristen på utveckling i den muslimska världen. Någonstans måste rimligen muslimerna själva börja inse att en bakåtsträvande, antidemokratisk, vetenskapsfientlig och kvinnoförtryckande religion inte genererar några ekonomiska eller samhälleliga framsteg.

  Jag såg vid något tillfälle (antagligen på bloggen Snaphanen) ett filmklipp där en egyptisk imam predikade. Han manade muslimer till självkritik och menade att man i den muslimska världen måste börja arbeta och utbilda sig för att få det bättre istället för att skylla alla tillkortakommanden på västvärlden. Han gjorde en mycket konkret jämförelse mellan en stad i Tyskland som han besökt och en stad i Egypten. I den tyska staden var det ganska folktomt på gatorna på dagtid, medan det i den egyptiska staden var ett myllrande folkliv. Skillnaden berodde, menade han, på att flertalet tyskar arbetar eller studerar och därmed inte har tid att gå på stan eller sitta på caféer och fika på dagarna.

  Jag hoppas – även om jag vet att mycket talar emot det – att den typen av insikter kan leda till en reformation av islam. Det måste finnas muslimer som är kapabla att se att de dogmatiska, fundamentalistiska tolkningarna av islam gjort att den muslimska världen är underutvecklad såväl ekonomiskt som vetenskapligt och kulturellt.

 7. Utlandssvensk
  maj 26, 2010 kl. 13:22

  Humanist,
  Du har helt rätt i att jag är negativ vad gäller utsikterna till sekularisering och moderninsering i den muslimska världen. Anledningen är enkel: Alla seriösa undersökningar tyder på att en klar majoritet av världens muslimer vill införa sharia lag, vilket uppenbarligen är fullständigt oförenligt med en liberal demokrati av västerländskt snitt. Lite länkar:

  1. The Jakarta Post
  ”A nine-month survey by Roy Morgan Research, involving 8,000 respondent from across the country, found that 52 percent of Indonesians say sharia law should be introduced in their area.”

  http://www.thejakartapost.com/news/2008/06/24/uneasy-support-seen-sharia.html
  (OBS. Indonesien är världens folkrikaste muslimska land)

  2. The Center for Strategic Studies at the University of Jordan in Amman
  ”Support was particularly strong in Jordan, Palestine, and Egypt, where approximately two-thirds of Muslim respondents stated that the Shari’a must be the only source of legislation; while the remaining third believed that it must be ”one of the sources of legislation.” By comparison, in Lebanon and Syria, a majority (nearly two thirds in Lebanon and just over half in Syria) favored the view that Shari’a must be one of the sources of legislation”

  http://sandbox.blog-city.com/why_hamas.htm

  3. Gallup, world poll, 2006
  ”the incorporation of Sharia as at
  least a source of legislation enjoys the support of an
  average of 79% in the 10 countries surveyed.”

  Klicka för att komma åt GALLUPMUSLIMSTUDIESIslamandDemocracy030607rev.pdf

  • maj 26, 2010 kl. 17:37

   Det ser inte ut att ljusna heller. Regeringen ska rösta igenom en grundlagsändring före valet, så att de kan rösta igenom den igen efter valet (för att den ska träda ikraft). Läser man Fria Tiders artikel http://www.friatider.se/riksdagen-andrar-grundlagen blir man mörkrädd. Detta nämns inte i de etablerade medierna. Finns det inte NÅGON som reagerar på detta i gammelmedia?

   • maj 27, 2010 kl. 02:36

    Man är tyst för att man hoppas att så många som möjligt skall fortsätta att traditionsrösta i detta det allra sista demokratiska valet någonsin. Efter valet spelar det ingen roll för då kan man göra som man vill. Rätt snart efter valet kommer man nog börja gripa dissidenter som kommer hållas fängslade utan rättegång. Så småningom kommer säkert även avrättningarna igång också.

   • maj 27, 2010 kl. 07:15

    Apropå avrättningar, så har ju Sverige numera återinfört dödsstaffet i och med Lissabonfördraget. När det ratificerades godkändes automatiskt europeiska stadgan och i den finns, i en fotnot till en fotnot, en skrivning om dödsstraffet. Har läst om detta på Gates of Vienna och annorstädes. Det hittas lätt genom sökningar på Google. Man kan undra vart skutan Europa är på väg egentligen.

 8. Utlandssvensk
  maj 26, 2010 kl. 18:00

  Cavatus,
  Mörkrädd stämmer bra!

  ”Konsekvent byts ordet ”varje medborgare” ut mot ”var och en” i den svenska författningen.”

  Säger inte detta allt? Värdet av ett svenskt medborgarskap närmar sig snabbt noll.

  För äldre svenskar har det varit en stor tillgång att ha svenskt pass. De barn som föds nu kommer istället att uppleva ett svensk pass som en belastning.

  • maj 26, 2010 kl. 18:12

   Som någon skrev i kommentarsfältet där, så är detta att smygvägen få in multikulturen i grundlagen för att förhindra partier som inte delar denna ”religion” att bedriva en annorlunda politik. Och ingen reagerar i gammelmedia. Men det är klart, de är ju helt överens om detta, så varför väcka den björn som sover? Det enda man kan hoppas på är att SD kommer in och sätter käppar i hjulet för ändringen.

 9. Utlandssvensk
  maj 26, 2010 kl. 18:20

  ”Det enda man kan hoppas på är att SD kommer in och sätter käppar i hjulet för ändringen.”

  Jo, visst kan man hoppas. Men om de röstar igenom förslaget nu krävs det endast enkel majoritet, dvs. över 50%, efter valet för att ändringarna skall bli del av grundlagen. Det är med andra ord i princip säkert att det går igenom.

  • maj 26, 2010 kl. 18:30

   Det har du rätt i och det är illavarslande. Man blir oerhört nedstämd av detta samhällsklimat. Jag börjar inta din defaitistiska syn på saker och ting. Det smittar, verkar det som. Men vad det handlar om är nog snarare insikt. Och det är en sak som gör mig beklämd, det är alla människors okunskap och ovetskap om tillståndet i det egna landet. Det kan kännas kvävande att fakta inte får förmedlas eller når ut till folk. Att det i Sverige inte finns flera synvinklar på saker och ting. Jag förstår faktiskt hur de kände sig i de gamla öststaterna. Håller på och läser Herta Müller och det är ingen munter läsning. Men där var i alla fall människorna medvetna om att de levde i en åsiktsdiktatur. Här vet de flesta inte ens om det. Tvärtom tror de att de lever i frihet och demokrati. Att föra det på tal är som att brottas med en osynlig jätte. Motståndet är kompakt.

 10. Utlandssvensk
  maj 26, 2010 kl. 19:03

  ”Jag börjar inta din defaitistiska syn på saker och ting.”

  Rent allmänt är det kanske bra att vara glad och positiv. Men ibland kan det vara väldigt farligt att inte nyktert se verkligheten. Nu finns det fortfarande alla möjligheter att flytta till ett civiliserat land under värdiga former. Kommer det att vara så om 10 eller 20 år. Jag tror inte det. Efter att ha arbetat med folk från alla världens hörn (t.ex Libanon och Sydafrika) står det mycket klart för mig att desto längre man stannar i ett sönderfallande samhälle, desto svårare blir det att komma ut.
  Förutom restriktioner som andra länder kan tänkas att införa ser jag det som fullt möjligt att Sverige inför någon typ av flyttskatt om många kvalificerade personer börjar lämna landet. Räkna med detta under nästa mandatperiod.

  • maj 26, 2010 kl. 19:50

   De blir väl så illa tvungna att införa flyttskatt. Dels för att hålla folk kvar, dels för att utnyttja dem in i det sista ifall de ändå flyttar.

 11. Utlandssvensk
  maj 28, 2010 kl. 13:39

  Cavatus,
  Domen har nu fallit mot mannen i Landskrona. 1 år och 9 månader…..

  Johan Ingerö förfasar sig över detta men anser likväl att man ska fortsätta att rösta på riksdagspartierna (i kommentarerna):

  http://ingero.blogspot.com/

  (Rubrik: Priset för ett liv)

  • Humanist_PI
   maj 29, 2010 kl. 13:55

   Ingerös respons är enligt min mening en konsekvens av två faktorer:

   Den första är den hets mot sd som svensk media i samarbete med de nuvarande riksdagspartierna ägnar sig åt. Som etablerad, ”rumsren” politiker/debattör får man helt enkelt inte visa minsta sympati för sd eller för åsikter som framförs av sd. Sd ska – alldeles oavsett vilka åsikter partiet står för eller vilka representanter partiet har – ses som ondsinta rasister/nazister/fascister/främlingsfientliga/islamofober/”skinnskallar i kostym” osv.

   Den andra, kanske mera intressanta faktorn jag tror mig se är en rädsla för snabba förändringar. Ingerö är kritisk mot daltandet med kriminella, men menar att man ”kommer längre med att bearbeta vanliga partier”. Det Ingerö förespråkar är i praktiken en segdragen process där de etablerade riksdagspartierna gradvis ska påverkas i riktning mot en ”tuffare” kriminalpolitik. Det är inte svårt att tänka sig hur ett sådant scenario kommer att gestalta sig:

   Det kommer att krävas år av debatter, utredningar, käbbel mellan partier och block om perifera detaljfrågor, förslag som ska gå ut på remiss osv. Efter 5 – 10 år kommer denna process möjligen att utmynna i marginella skärpningar av kriminalpolitiken. Kanske straffen för vissa brott blir något hårdare, kanske det blir något lättare för domstolarna att döma utländska brottslingar till utvisning.

   Men under dessa 5 – 10 år kommer givetvis kriminaliteten att fortsätta eskalera och den organiserade brottsligheten kommer att få allt starkare fotfäste i Sverige. Och givetvis kommer vi fortfarande inte att få föra en öppen debatt om själva roten till det onda, dvs. den ansvarslösa massinvandringen och det faktum att det svenska samhället omöjligen kan integrera 40 – 50 000 nya asylanter med därtill hörande anhöriga/år.

   Min poäng är alltså att det i nuvarande situation krävs snabba lösningar. Sverige befinner sig i fritt fall och vi har inte tid med ändlösa diskussioner där varje detaljfråga ska analyseras, utredas och ältas till förbannelse. Vi har inte tid med segdragna byråkratiska processer där oändliga mängder utredningar och betänkanden ska produceras. Vad vi behöver är snabba, handfasta beslut om en betydligt tuffare kriminalpolitik och en radikal begränsning av asylinvandringen.

   Varför är då folk som Ingerö så rädda för snabba förändringar? Jag tror att svaret på denna fråga ligger i en djupt förankrad politisk kultur som har sina rötter i a. det faktum att Sverige under c:a 70 av de senaste 80 åren styrts av socialdemokraterna och b. att Sverige inte varit i krig på 200 år. Dessa två faktorer har lett till att svensk politik och samhällsdebatt präglas av en extrem långsamhet, försiktighet och eftertänksamhet. Snabba beslut anses i Sverige nästan vara farliga. De ses som uttryck för ansvarslöshet och impulsivitet eller lättköpt populism. I Sverige ska även de mest triviala och perifera samhällsfrågor – för att använda Thorbjörn Fälldins gamla uttryck – ”dras i långbänk”.

   Det är förstås i många fall vettigt att inte ta förhastade beslut. Men när det gäller invandrings- och kriminalpolitiken finns det enligt min åsikt inte längre tid att utreda, diskutera, betänka och remittera i all oändlighet. Sverige har på ett par decennier genomgått våldsamma förändringar: En enorm flyktinginvandring som till stor del utgjorts av människor vars kulturella bakgrund är väsensskild från svensk majoritetskultur (läs: muslimer från Balkan, Mellanöstern och Somalia), en konstant hög arbetslöshet med växande klasskillnader och socialt utanförskap som följd, mängder av nedskärningar i välfärden och den sociala tryggheten samt kraftigt ökande grov brottslighet (ofta i en organiserad form som Sverige tidigare varit förskonat från). Dessa problem kräver snabba lösningar, åtminstone om vi har för avsikt att återskapa något av det trygga välfärdssamhälle vi hade för 20 eller 30 år sedan.

   Vi kan inte längre fortsätta ha en politisk kultur som bygger på långsamhet och eftertänksamhet in absurdum. Nu krävs snabba, handfasta beslut. Visst kan sådana beslut ibland leda till att enstaka misstag begås och att någon blir trampad på tårna. Men det är en risk man måste ta i en krissituation.

   Om huset brinner försöker man släcka elden. Man ägnar sig inte åt diskussioner om färgen på vattenslangen eller huruvida brandkårens arbetsmetodik är korrekt ur genusperspektiv…

   • maj 29, 2010 kl. 18:24

    Nej, för denna långsamhetens lov, som präglat svensk politik, och som man även vill understryka råder, gäller minsann inte inom immigrationen. Där står dörrarna på vid gavel och det formligen forsar in folk. Då är det inte långsamhetens lov som gäller. Dessa dikotomier är besynnerliga och ger en antydan om den schizofrena läggning som präglar det svenska samhällsklimatet.

   • maj 31, 2010 kl. 00:07

    Ingerö kanske är en ent?

  • maj 29, 2010 kl. 18:19

   Jag har skrivit ett inlägg men lär väl knappast få någon respons på det. Han resonemang är beklämmande. Men jag tror att orsaken ligger i förklaringen som Humanist_PI ger här. MAN FÅR INTE VARA SAMSTÄMMIG MED SD, så enkelt är det koncept som råder bland de etablerade åsiktsmaskinerna. Därför får Ingerö även dessa utbrott i sann Tourettes syndrom-anda. Han har inga argument!! Då måste han ta till invektiven.

 12. Janne Josefsson
  maj 31, 2010 kl. 23:03

  Har skummat lite i kommentarerna. Detta sak jag läsa noga när jag är piggare. Just nu vill jag bara komma med lite hejja-rop! Vi får inte ge upp. Tänk på att bara denna sidan flygblad har 19000 nedladdningar. 🙂

  Tänk på att hela Östats-kommunismen föll som ett korthus under en otroligt kort tid när ingen trodde det var möjligt.

  Missnöjet pyr i breda lager och jag är ganska säker på att fler och fler börjar prata allt högre. Vilks har gjort det, Anders (Suneböckerna) har gjort det.

  Så kämpa på för våra barn och barnbarns skull!

 13. Utlandssvensk
  juni 11, 2010 kl. 12:16

  Cavatus,
  Jag såg att denna blogg har gått upp till plats 16 på bloggtoppen! Detta innebär att du ligger högre än ALLA bloggar från riksdagspartierna. Den högst rankade M bloggen (Kent Persson) ligger på plats 29 och den största S bloggen (Peter Andersson) ligger på 38.

  Deii hårda arbeter ger resultat! Stort grattis!

 14. Utlandssvensk
  juni 11, 2010 kl. 12:18

  Oj, det blev hemska stavfel. Den sista meningen ska vara:

  Ditt hårda arbete ger resultat! Stort grattis!

  • juni 11, 2010 kl. 13:44

   Stort tack! Jo, hårt arbete brukar löna sig på sikt. Målet är att sprida insikt och kunskap med fakta men även att aktivera andra att sätta fart på svenska folket – då tänker jag närmast på det mest tidskrävande: flygbladskampanjen. Den gör att jag inte hinner blogga i avsedd utsträckning, men det gör inget, då jag tycker den har högsta prioritet för närvarande. Alltså är bloggande inte huvudsaken till besöken, utan information och diskussion om flygbladskampanjen. Nytt är också fliken om Julia Caesar. Därför fungerar bloggen just nu som en relästation eller sambandscentral. Men vad gör väl det! Bara syftet uppnås.

   De politiska partierna har inte så mycket att hämta på Internet. Det är liksom inte deras arena. Tåget verkar ha gått för dem här. Men de har ju alla andra arenor till sitt förfogande, TV, tidningar, radio, torgmöten osv. Samt att de har dessa medier även på sin sida. Så de ska ingalunda klaga. Hoppas kunna orka och hinna hålla ångan uppe till valet i alla fall. Får övergå till mer bloggning då.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: