Arkiv

Archive for juni, 2010

Sverige ett land i upplösning

juni 17, 2010 34 kommentarer


Hemkommen från en utlandsvistelse utan tillgång till Internetuppkoppling, märker jag att mycket händer i den svenska bloggosfären. Det sjuder helt enkelt under den välputsade fasaden i Svea rike. Det är härligt att se att fler och fler får upp ögonen för hyckleriet. Ytterligare en intressant bloggare har lagts till i blogglistan till höger: Maj Grandmos blogg Osagt. Missa inte hennes vassa inlägg. Ny i blogglistan är även valaffisch.se, som på ett uppnosigt sätt sätter fingret på partiernas outtalade budskap.

I kommentarsfältet till Julia Ceasars senaste inlägg på den danska bloggen Snaphanen, hade signaturen LN ett brandtal om Sveriges förlorade sociala kapital och dess värsta slödder. Inlägget förtjänar att spridas till en större läsarskara. Läs och fundera:

Det en gång stora sociala kapitalet i den forna nationalstaten Sverige är på upphällningen. Om man kan tillåta sig att likna det Sverige som var vid en gammal ståtlig ek, redan kanske ett halvt tusental år gammal (hinc robur et securitas!), som skulle kunna ha haft många hundratals år kvar av vitalt liv, så är den numera moribund, eftersom socialdemokratien valde att i skuggan av dess stolta krona ständigt uträtta sina behov. Idag är det bara en och annan gren på eken som bär löv, dess livsmiljö är förstörd. Den blev formligen ihjälpissad av sossarna, numera ersatta av den lika frejdigt pinkande NYA ALLIANSEN.

Och i detta nya Sverige håller slöddret på att ta över helt! Både det inhemska och det från utlandet importerade. Slöddret har under ett 25-tal år tillvuxit lavinartat i antal och utbredning. Slöddret spelar herrefolk – och det finns givetvis överallt, i Rosenbad, i Rosengård, i Tensta, i Täby, kring Stureplan, på Helgeandsholmen, i Södertälje, i Landskrona, i Borlänge och i Vellinge, hos AFA, hos Hell’s Angels, hos EXPO, inom de politiska ungdomsförbunden, i fängelserna, i asylförläggningarna, inom rättsväsendet och polisen. Hela samhället är impregnerat av slödderanda.

Slöddret har strävat mot hegemoni sedan slutet av 60-talet; slöddret satte igång att förverkliga sig på allvar efter 68; kunskapskraven i skolan och på universiteten demonterades; den sociala ingeniörskonsten infördes; mor och far och familjen detroniserades, något normsystem som kunde överträdas fick ej finnas; konsekvent påföljd på samhällsdestruktivitet avskaffades; regelfrihet och ansvarsfrihet blev högsta ideal; ett rudimintärt ansvar för ungjävlarna övertogs av samhället; standardiserade pedagogtanter ersatte föräldrarna, ofta redan från det att ungarna var nykläckta; byggandet av vad som 40 år senare skulle bli invandrarghetton gångsattes.

Moral och etik blev bristvaror. Blivande slödder produceras sedan ett 40-tal år på löpande band på dagis och i skolan (tack Alva, Gunnar, Joachim, tack i synnerhet Olof och Bengt W!); vänsterpatrasket har lyckats avskaffa normalfördelningskurvan (enl. Gauss) och har ersatt den med en liggande rektangel; alla skolbarn är lika dåliga (duktiga!) och alla de upp till 7 %, som normalt är överbegåvade, tas inte tillvara; skolan är en statisk förvaringsanstalt, den undermåliga undervisningen skall absolveras av alla, vilket med nödvändighet medför att de svagt begåvade blir norm; så som tegel tillverkas på tegelbruket, där en ändlös sträng av lera med jämna mellanrum avskäres av en ståltrådsgiljotin, så och tillverkas de nya samhällsmedborgarna; normindivider produceras, som alla skall vara kapabla att fortsätta sin så kallade studiegång genom att på ett av de femtioelva universiteten i landet erhålla sin slutliga vänster-PK-vridning. Vad ‘regula de tri’ eller till och med ‘multiplikationstabell’ är, har man ingen aning om. Också du och jag kanske kan räknas till slöddret?

Det finns olika slags slödder – litet finare sådant, som ofta dricker champagne – och sedan majoriteten vanligt slöder. Slöddret karakteriseras av friheten att äta hur få skivor bröd om dagen som helst, oavsett vad medicinalstyrelsen skulle ha ansett vara sunt; slöddret karakteriseras i högre grad av oförmågan att stänga en dörr eller grind efter sig eller av oförmågan att lägga sitt skräp i den tre meter längre bort befintliga avskrädesbehållaren — men på verkligt allvar, så karakteriseras slöddret av sin undermåliga eller obefintlig empatiförmåga och sin oförmåga eller ovilja att blicka bortom den egocentriska sfären. Slöddret är oförmöget att uppleva skam och ånger, ty skulden är alltid någon annans och då behöver man inte heller vara sjävkritisk. Värst är oförmågan eller oviljan att tillämpa en för ett anständigt socialt liv nödvändig etisk hållning dvs. bidraga till att generera SOCIALT KAPITAL, som till exempel genom att följa en sådan genialt enkel levnadsregel som:

UTSÄTT INTE DINA MEDMÄNNISKOR FÖR SÅDANT SOM DU SJÄLV INTE VILL BLI UTSATT FÖR.

Denna simpla maxim är alldeles för svår att följa även för sådana som de 349, som utger sig för att representera det svenska folket i den lagstiftande församlingen. Summan av kardemumman blir till exempel att det nya Sverige också är väl befolkat av kriminella. Av hobbykriminella, kvarts- och halvkriminella och yrkeskriminella; data- och internetkriminella, misshandlare och huliganer och AFA-iter, som kräver gatorna åter; trafik- och rattonykterhetskriminella; pederaster och pedofiler; omyndiga och myndiga våldtäktsmän; prostitutions- och traffickingkriminella; snattare, små- och stortjuvar, tonårsrånare, bankrånare och penningtransportrånare; småbedragare och storbedragare och inte minst ännu fler hälare.

HUR STOR ANDEL AV BEGAGNATMARKNADEN ÄR BASERAD PÅ STÖLDGODS? 40% – 50% – 60% – eller mer?

Snabba pengar gäller och oftast pröjsar något försäkringsbolag. Försäkringspremier, vad är det? Alltid är det någon annan som betalar – i alla sammanhang, det är tidens melodi. Så varför vara sparsam och stå sitt kast. Varför nedlåta sig till att vara sparsam med det gemensamt ägda? Eller vara aktsam om det? Sannolikt är dessa förhållanden inte specifika för Sverige – kanske är det lika illa i andra västliga länder – men där bor vi inte.

Om nu INGEN är villig att avstår från att tillfredsställa den egna girigheten och hagalenskapen, varför skall då NÅGON vara det? Och bli ansedd för att vara dum! Det blir som på den offentliga toaletten: har en eller några svinat ner, fortsätter nersvinandet lavinartat. Resultat: Ett Stinkande Skithus…det nya Sverige. Ja, ja, capisco, detta är en predikan för döva öron – skratta ni bara…

Ord och inga visor!

Annons