Arkiv

Archive for november, 2010

Paul Westons tal

november 30, 2010 Lämna en kommentar

Med inspiration från Danmark och Kanada, har en grupp engelska yttrandefrihetsförespråkare beslutat att bilda en systerorganisation till det danska Trykkefrihedsselskabet. Den nya organisationen heter International Free Press Society-England (IFPS-England) och kommer att arbeta på samma grunder och med samma mål som det danska TFS – dvs. försvara yttrandefriheten, närhelst den är hotad, och oavsett vem hoten kommer ifrån.

Ordförande är den före detta parlamentskandidaten Paul Weston. Weston understryker att hoten mot yttrandefriheten i England är allvarliga och att de kommer från två sidor. Från islamister, som kräver underkastelse till deras särskilda juridiska system, sharialagarna, och från det brittiska etablissemanget som i allt högre grad ger efter för dessa islamiska krav.

Den 30 oktober höll Paul Weston ett tal vid en demonstration i Amsterdam. Här följer talet på svenska. Den engelska förlagan finns att läsa här och här.

———————————-

Hej. Jag heter Paul Weston och jag representerar International Free Press Society. Och jag står här idag därför våra liberala eliter har förrått våra länder till islam. För 42 år sedan höll den brittiske politikern Enoch Powell sitt berömda tal ”Rivers of Blood”, i vilket han sa att ”Den främsta uppgiften för statsmannaskap är att förhindra sådant ont som går att förhindra.” Våra politiker idag gör precis tvärtom. De verkar aktivt för sådant ont som går att förhindra.

Men för 80 år sedan var en man, Winston Churchill, mycket tydlig med att förhindra en tydlig och närvarande ondska, Adolf Hitler och nazisterna. Men Churchill var en ensam röst som ropade i en vind av undfallenhetspolitik, och det blodbad som kunde har undvikits infann sig i allra högsta grad. Och idag befinner sig Europa på många sätt i samma situation. Samtidigt som islam växer demografiskt, territoriellt och militant, upphöjs det till en ”fredens religion” av samma typ av fega, karriäristiska politiker som en gång var undfallande mot Hitler.

Islam var inte fredens religion för Winston Churchill. Han beskrev den som blodets och krigets religion. Vem som helst med kunskap om grunderna och historien bakom islams utbredning vet att det är sant. Muhammed var en krigsherre. Och verkligen en mycket god krigsherre. När han dog hade han besegrat militärt och sett till att konvertera de flesta hedningar och kristna stammar på den arabiska halvön. Efter hans död spred sig islam snabbt med svärdet hjälp, och besegrade urgamla civilisationer och invaderade kontinenter under sin framfart.

Och idag finns den i Europa, i västvärlden, och den begär det den alltid har begärt: totalt muslimsk herravälde. Och om vi vill göra motstånd, så kommer de att använda terror mot oss. Likväl kallar våra förrädare till politiker den för ”fredens religion”, och säger åt oss att om vi vägrar att dela en sådan fantasifull och löjlig uppfattning, att om vi väljer att tro på Winston Churchills argument att islam är en blodets och krigets religion, då kommer vi att skickas i fängelse.

Såklart är det inte någon fredens religion. Grundaren var krigare, och den högsta äran en muslim kan tilldelas är löftet om horder av väldoftande jungfrur och ett evigt kopulerande i livet efter detta, vilket inte uppnås genom att vara den goda samariten, utan genom att dö martyrdöden i kroppslig strid för att utvidga det imperialistiska islams gränser. Islam betyder underkastelse. Vilken religion skulle kunna kalla sig för underkastelse?

Islam delar in världen i två områden: islam (underkastelse) och kriget. Vilket sorts religion definierar sig genom militär erövring? Ändå säger våra ledare till oss att vi inte får kritisera islam därför att det är en religion, samtidigt som den islamiska konferensorganisationen, OIC, i maskopi med FN, strävar efter att göra all kritik av islam olaglig.

Men islam är så mycket mer än bara en religion. Det är en politisk, social, juridisk och strukturell planritning som totalt dominerar en gudfruktig muslims liv, och som samtidigt även har som mål att dominera alla fromma icke-muslimers liv. Den är i grunden intolerant och är ytterst odemokratisk. Den tror inte på demokratiska lagar skrivna av människor, utan föredrar istället att hålla sig till  Allahs ovillkorliga ord, så som de tolkats av en obildad ökeninvånare på 600-talet.

Och våra politiker har importerat denna intoleranta och odemokratiska ideologi till de liberala demokratier som formar väst, och de har mage att kriminalisera oss när vi invänder mot detta! Men hur kan vi underlåta att kritisera islam? Kan våra politiker verkligen värna den som en religion och därför se till att den inte omfamnas av lagar? När homosexuella hängs från kranar, är det politiskt verksam islam eller är det religiös islam? När otrogna kvinnor begravs upp till axlarna i sand och stenas till döds, är det politisk eller religiös islam? När muslimer som vill konvertera från islam beläggs dödsdomar, är det politisk eller religiös islam? När kvinnor och döttrar dödas av sina män och morbröder för att skydda sina sina släkters hede, är det politisk eller religiös islam?

Om det är politik, måste islam avfärdas som ond och barbarisk. Om det är religion, hur kan det var möjligt att inte skarpt kritisera på samma sätt? Det som är ont är ont och det som är barbariskt är barbariskt och kan inte undantas från kritik därför att det skyddas av ordet ”religion”.

När yttrandefriheten kriminaliseras, avslöjar våra socialistiska ledare sin maktfullkomliga äregirighet. Kännetecknet för ett fritt samhälle är yttrandefrihet. Att ta bort den är en totalitär handling, vilket förvärrar det hela ännu mer då yttrandefriheten är vårt enda försvar i ett fredligt motstånd mot islams totalitära ideologi. Och jag hoppas att denna ironi inte går dig förbi. För att skydda och främja en främmande, totalitär ideologi, är våra befattningshavare redo att ta till inhemska totalitära medel för att hindra oss att försvara vår demokrati och vår frihet.

Väst följer Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Islam gör det inte. Istället har muslimska företrädare skrivit under Kairodeklarationen om de mänskliga rättigheterna i islam. Men de innehåller en mycket viktig varning: när sharialagen står i strid med de mänskliga rättigheterna, vilken lag har företräde? Just det. Sharialagen är det högsta trumfkortet när det handlar om mänskliga rättigheter.

Det är som om en part som undertecknat Genèvekonventionen skulle mörda och tortera krigsfångar, och sedan slippa straff i en krigsrättegång därför att det var ”en del av deras religion”. Och när våra politiker idag ursäktar islam som en fredens religion och låter dem sätta agendan både hemma, i EU och i FN, då förråder våra politiker sina länder och de förråder sitt folk. De är landsförrädare.

Kan man begå landsförräderi i fredstid?” kan folk undra. Men råder det verkligen fred? Vi kanske inte anser oss ligga i krig med islam, men islam anser sig ligga i krig med oss. Och det är ett krig vi håller på att förlora. Territoriellt, demografiskt, politisk och demokratiskt. Det är faktiskt ett angreppskrig på två fronter. Radikal islam på ena fronten, och vänsterfalanger på den andra fronten.

Våra barn uppmanas att hylla mångkultur och islam, utan att de får reda på den verkliga historien om det våldsamma och invaderande islam Istället får de veta att deras egen historia, deras religion, kultur och traditioner, deras faktiska tillvaro, bara är gnällig imperialism, rasism, mord och slaveri. Detta är en dokumenterad psykologisk teknik som utformats för att göra fienden hjälplös, eller för att citera Alexander Solzjenitsyn: ”för att förgöra ett folk, måste man först hugga av dess rötter.”

Varje regering som gör detta mot sitt eget folk, mot sina egna barn, är en regering som förtjänar, ja, helt klart förtjänar, att störtas. Kan någon verkligen hävda att en regering som lovprisar främmande inkräktare, samtidigt som den psykologiskt och juridiskt skalar bort folkets motstånd, är en regering som inte är skyldig till landsförräderi?

Nu kommer vi till en mer uppmuntrande del av detta nedslående tal, därför att i denna del av slaget rör vi oss framåt. Visserligen långsamt, men obevekligt, och jag tror inte att det går att stoppa oss nu. Geert Wilders här i Nederländerna, René Stadtkewitz i Tyskland, vars omedelbara popularitet fick Angela Merkel att göra en kraftig helomvändning och skarpt kritisera mångkulturen. Sverigedemokraterna i Sverige, Heinz-Christian Strache i Österrike, det schweiziska Folkpartiet, och i England väntar vi på en politisk rörelse som kan ta över stafettpinnen från det snabbt växande partiet English Defence League.

Och detta kan bara tillta. Allteftersom fler och fler människor blir medvetna om islam och omfattningen av det förräderi som deras liberala ledare gjort sig skyldiga till, och möjligen ännu viktigare, när folk förlorar rädslan för att bli kallad rasist – som är ett epitet särskilt utformat för att bryta ned vårt motstånd mot en rasmässigt bestämd angripare som använder rasen som vapen.

Förresten, låt oss ta itu med rasiststämpeln här och nu. Det är inte rasistiskt att försvara sitt land mot ett uppenbart och växande hot. Det är inte rasistiskt att förvara sin kultur, sitt fädernearv och sina traditioner. Det är inte rasistiskt att se till att ens barn och barnbarn garanteras en demokratisk framtid.

Om du väljer att inte försvara ditt land, din kultur odh dina barns och barnbarns demokratiska framtid, då kan du dunka dina likar i ryggen i era icke-rasistiska, champagne-socialistiska cocktailbarer i Islington. Du kan mycket väl älska andra människors anti-rasistiska vitsord nästan lika mycket som du älskar dina egna vitsord, men du kommer inte undan den etikett jag sätter på dig. Du är en förrädare, förrädare av ditt land, förrädare av din kultur, förrädare av dina ännu ofödda barn.

Och du är rasist, minsann en folkmordssrasist. Unga infödda européer kommer att demografiskt bli en etnisk minoritet i sina egna hemländer om invandringen och födslotalen fortsätter och detta på bara ytterligare en generation. Detta kan hövligt kallas folkutbyte. Mer opolerat är det ett oblodigt folkmord. FN är mycket tydligt i denna fråga. Definitionen på folkmord är följande. Citat.

Artikel 2.
I denna konvention betyder folkmord någon av de gärningar som begås med avsikt att förstöra, till viss del eller helt, en nationell, rasmässig eller religiös grupp.

Vi har blivit förrådda. Och en av de mest sorgliga aspekterna av detta förräderi är dess inverkan på de gamla soldater som slogs för sina länder för mycket länge sedan. Den forna Spitfirepiloten Alex Henshaw dog för tre år sedan. Han var intensivt medveten om sitt lands politiska förräderi. Han sa:

”Jag känner en oerhört känslomässig sorg för de unga män jag kände och som villigt offrade sina liv för en sak som vi trodde på. Och jag säger ofta till mig själv att om de unga pojkarna skulle komma ner och gå genom samhällena, genom städerna och byarna och se sig omkring och se vad som händer oss nu, skulle de säga att någonstans på vägen har vi blivit förrådda.”

Ja, Alex Henshaw, jag är rädd att du har blivit förrådd, och alla ni socialister/liberaler/vänsterfolk måste få veta vad ni har ställt till med. Ni behöver gå en promenad i era byar, samhällen och städer och se på den hundratusentals gravar som står som ett vittnesbörd om det yttersta offret som våra unga män gjorde för att du skulle kunna leva i en liberal demokrati idag.

Ni måste förstå att detta är inte enbart ett förräderi, utan ett trefaldigt förräderi:

  • Förräderiet mot alla våra soldater vars offer skänkte oss friheten,
  • Förräderiet mot min generation som du hotar att kasta i fängelse om vi försvarar vår ärvda frihet, och
  • Förräderiet mot våra ännu ofödda, som, om vi inte sätter stopp, verkar få ärva ett land som skakar våldsamt av släkthat och religiöst hat, som oundvikligen kommer att leda till ett mångkulturellt krig på hela kontinenten som kommer att få uppbrottet i Jugoslavien att verka som ett barnkalas.

Och det är givetvis även förräderiet av frihet och demokrati, därför att frihet och demokrati uppstod inte bara som ett trolleri. De utvecklades under två och ett halvt tusen år, med rötter i det grekisk-romerska judisk-kristna kulturarvet. Och vi stred och försvarade det med mycket blod och stora offer.

Demokrati och frihet är inte personliga ägodelar som tillhör socialistiska politiker som de kan ge bort, utan vårt samtycke, till avkommorna av en 600-årig krigsherre, som endast ser vår hängivenhet till demokrati som en svaghet att användas emot oss.

Jag klandrar inte islam. Fundamentalistiska muslimer gör bara det som står i deras bok. Jag klandrar våra politiker. Det finns två sidor i denna civilisationernas brytning, och våra politiker har slutit upp bredvid fienden. Så jag säger till dem:

Ni kan mycket väl sitta på makten just nu, men vi blir fler och fler och det går inte att stoppa oss. Tror ni allvarligt att ni kan göra det ni gjort mot ert eget folk utan att det får några konsekvenser? Ni kan stoppa detta nu om ni vill, genom att helt enkelt sätta ert folks intressen framför islams intressen. Men ni kommer väl inte att göra det? Därför försätter ni oss i ett nästan omöjligt läge. Om vi inte gör något måste vi godta att våra barn och barnbarn en dag kommer att leva under sharialagar.

Och gör vi något måste det per definition bli samhällsomstörtande. Men det var inte vi som startade det här. Det var ni. De flesta av oss skulle ha varit nöjda om vi fått klippa gräsmattan, ha ett ordinärt jobb och betala skatten. Men ni har gjort oss till revolutionärer. Och när ert beteende antyder att ni är mer rädda för islam än för oss, säger jag er, ni lögnaktiga, förrådande, opålitliga, socialistiska strebrar.

Vi kanske inte sitter vid makten idag, men får vi ett årtionde till så gör vi det, och då kommer vi att ställa er till svars. Ni kommer att ställas inför rätta likt som de som figurerade i Nürnbergrättegångarna, och ni kommer att dömas för landsförräderi, och ni kommer att dömas för brott mot mänskligheten och för första gången på mycket länge kommer ni att stå till svars inför oss!

———————————-

Följ min blogg med bloglovin

dn, dn, dn, svd, svd, svd, svd, expr, expr, gp, gp, sds, sds, bot, bot, blt, dagen, hd, kbl, lt, ns, skd, smp, ta, ya,

Annons

Frågor får svar

november 11, 2010 6 kommentarer


Erik, som driver den intressanta bloggen Aktivarum, har på frågor från en av sina läsare lämnat intressanta teorier som svar på följande högaktuella frågor från signaturen Rebecca:

”Vad är politikerna så rädda för?”

”Vilken dold agenda styr deras åsikter?”

”Varför massinvandring (främst av muslimer)?”

”Varför mångfaldsideal?”

Med Eriks medgivande publicerar jag hans svar. Läs, fundera och diskutera gärna.
————————————————————————————————–
Hej Rebecka, välkommen och tack för dina frågor. Då dessa trots sin enkelhet går att bygga ut hur mycket som helst så ska du komma ihåg att jag måste förenkla saker för att göra dem tydliga. Det är sällan bara EN sak som påverkar ensamt.

”Vad är politikerna så rädda för?”

1) Politikerna är rädda för allt som har att göra med det andra världskriget. Det var sent 40- och tidigt 50-tal (dvs. 60 år sedan) som ett gäng tänkare och politiker satte sig i stora salar och allvarligt bestämde världens öde. De skapade sedan lydiga slavar som inte fick ha egna åsikter av rädsla att dessa egna åsikter skulle återskapa det andra världskriget.

Dagens politiker är ofta de människornas barn och använder ofta de interna argumenten ”ni är för unga för att komma ihåg” ”ni är för unga för att förstå” etc. Allt ni ser idag handlar egentligen om andra världskriget.

”Vilken dold agenda styr deras åsikter?”

2) Den agenda som styr deras åsikter är de ”vise männens agenda” som efter andra världskriget bestämde världens öde för att förhindra att andra världskriget skedde igen. Paradoxalt nog snackar vi om samma människor som skapade staten Israel 1948, dvs. samma personer som förbjudit nationalism i västvärlden har skapat Mellanösterns mest ultranationalistiska land. Detta hyckleri ser de inget som helst fel med då de anser detta vara små lögner för världens bästa.

”Varför massinvandring (främst av muslimer)?”

3a) Jag tar den sista frågan först. Varför muslimer? Att man använder termen ”muslimer” är i sig en av felaktigheterna. Det är ju inte vilka muslimer som helst vi pratar om utan specifikt den minoritet muslimer som bor i Mellanöstern och Nordafrika (de flesta muslimer bor i Asien och Ryssland), dvs. de som är offer för de visa männens idé att skapa Israel 1948.

När de ”visa männen” skapade Israel så resulterade detta i ständiga konflikter och minst tre rena krig. Inblandade i konflikterna var typ ALLA länder i Mellanösternregionen. Det var alltså alla mot lilla Israel, länder som idag är nerlusade med vapen och har en fattig befolkning som knappt kan läsa och skriva. Det finns inte pengar för att ta hand om de sjuka men det fanns miljoner att köpa AK-47 kalshnikover från forna Sovjetblocket för. Inte den minsta dubbelmoral råder där.

Kort sagt, de europeiska makthavarna har förbannat dåligt samvete för vad Mellanösterns befolkning råkade ut för pga. deras egna försök att hantera andra världskriget, en europeisk angelägenhet.

3b) Varför massinvandring? Av ekonomiska skäl. Politikerna ville först ha fler och fler av tjejerna i arbetslivet för tillväxtens skull. Då kunde tjejerna inte föda lika många barn och då behövdes massinvandring för att inte befolkningsmängden skulle sjunka. Detta var det dock ingen som brydde sig om på den tiden då invandringen skedde från främst kulturellt men även etniskt homogena länder.

Exempelvis snackade jag invandring med en äldre affärsidkare som jag känner. Honom ser jag (och du och alla andra) som svensk. Hans föräldrar kom dock från Polen, ett land vars befolkning nazisterna kategoriserade som lägre stående ”slaver” som endast dög som tjänare till de högtstående ”arierna”. Nåt dummare än riktiga nazister får man leta efter.

”Varför mångfaldsideal?”

4) Där har du nog den känsligaste frågan du kan ställa. Det finns få personer som ens vågar forska kritiskt på mångfaldsideologin (eller dess konsekvens: politisk korrekthet) och nästan alla som gjort det har vid ett eller annat tillfälle trakasserats och kallats nazister eller blivit hotade att få den etiketten.

Mångfaldsidealet skapades i USA av huvudsakligen judiska tänkare. Detta vet du nog inte för de flesta personer som vet det är programmerade sedan födsel att se det som ett hot att kalla judar för judar. Idén är att bara genom att göra skillnad så är man tre millimeter från att ursäkta diskriminering.

Denna teori är en av de mest maktfullkomliga som finns. Såvitt jag kan förstå fick den outmanad bestämma allt på universiteten (och gör det ofta fortfarande) tills 1995 när tre forskare skrev ”Stereotype accuracy – Appreciating group differences” (Behöver jag säga att forskarna, TROTS att en var kines och en från Mellanöstern, anklagades för nazism och rasism och sexism och världens ondska bara för att de tog upp ämnet?)

Ifall du inte vet det så kan jag berätta att det heller inte är pga. nazisterna eller andra världskriget (förintelsen) som de judiska tänkarna tänkte så här. Judar diskriminerades i Europa låååååååångt innan andra världskriget. Exempel är Edward I of England med ”Edict of expulsion” där judarna år 1290 utvisades från England i 350 år.

Andra världskriget, nazismen och förintelsen var inget nytt för de stora judiska tänkarna. Det var en bekräftelse på den förföljelse som redan tillhörde vardagen – bara i värre form.

Vad skulle de göra?
Vad hade du gjort?

Deras slutsats var att det enda sättet för judar att vara säkra var pluralistiska länder och sedan DEN DAGEN så började alla universitet, alla organisationer, alla skolor mala samma budskap.

Pluralism Pluralism Pluralism
Mångfald Mångfald Mångfald
Diversity Diversity Diversity

Mångfaldsbudskapet fanns inom USA:s intellektuella överklass långt före andra världskriget men före nazismen lät sig inte Europas politiska elit styras av dessa åsikter/teorier. Efter andra världskriget blev dessa åsikter de enda tillåtna.

Så var det i Sverige till den 19 september 2010 då för första gången ett parti som inte tog dessa order fick folkmandat och kom in i riksdagen.

Kort sagt, de som säger att detta handlar om främlingsfientlighet ljuger sig blå.
————————————–
Följ min blogg med bloglovin

dn, dn, dn, dn, svd, svd, svd, svd, ekur, ekur, ekur, blt, blt, blt, bmt, bmt, dgn, dgn, exp, exp, exp, gp, gp, gp, hd, hd, hd, kbl, kbl, kbl, lt. lt. lt, nsk, nsk, nsk, skn, skn, skn, smp, smp, sds, sds, sds, ta, ta, ya, ya, ya