Hem > Immigration, Islamism, Politik > DO måste läsa sharialagen

DO måste läsa sharialagen


I fler och fler domar eller skiljedomar ser vi hur muslimer som utövat islam får höga skadestånd när deras förment religiösa utövande krockat med sedvänjorna på arbetsplatsen eller den plats där de befunnit sig.

Vi har ett flertal exempel på hur pengar betalas ut till dessa religiösa människor (läs muslimer) som känner sig förfördelade (skäggig man fick 75 000, kvinna med huvudduk i träningslokal får ersättning, det så omtalade handskakningsmålet gav 60 000 till den kränkte). Det handlar om belopp som är mångdubbelt högre jämfört med vad offer för våldsbrott och våltäktsoffer kan få.

Vi kan alltså vara lugna i förvissningen att DO springer islams ärenden och är väldigt habilt när det gäller att leva upp till en av sharialagens viktigaste beståndsdelar: jihad, dvs. att sprida islam och islamisera samhället så långt det bara är möjligt. Här följer en sammanfattning i punktform sett ur västvärldens ögon. Under sharia gäller följande:

 • Det finns ingen religionsfrihet
 • Det finns ingen yttrandefrihet
 • Det finns ingen åsiktsfrihet
 • Det finns ingen konstnärlig yttrycksfrihet
 • Det finns ingen pressfrihet
 • Det finns ingen jämlikhet mellan människor – en icke-muslim, en kafir, är aldrig jämlik med en muslim
 • Det finns inget jämställt skydd under sharia för olika klasser av människor. Rätten är dualistisk med en uppsättning lagar för muslimska män och särskilda lagar för kvinnor och icke-muslimer
 • Det finns inga jämlika rättigheter för kvinnor
 • Kvinnor kan pryglas
 • En icke-muslim får inte bära vapen
 • Det finns ingen demokrati eftersom demokrati innebär att icke-muslimer är jämställda med muslimer
 • Vår författning är skapad av människor och dokument av okunnighet, jahiliya, som måste underordna sig sharia
 • Icke-muslimer är dhimmis, dvs. tredje klassens medborgare
 • Alla regeringar måste styras av sharia
 • I motsats till allmän lag är sharia varken tolkningsbar eller möjlig att ändra
 • Det finns ingen ”gyllene regel” (dvs. gör mot andra som du själv vill bli behandlad)

DO borde alltså ta och läsa in sig på sharialagen i sin helhet.  Tyvärr har myndigheten missat den punkt som torde vara den absolut viktigaste för oss som bor i väst, nämligen begreppet DARURA.

Darura betyder nödvändighet, dvs. om det är nödvändigt är det tillåtet att göra sådant som är förbjudet. Om en muslim är hungrig och det inte finns något halalslaktat kött, är det helt i sin ordning att äta kött slaktat på annat vis. Likaså går det utmärkt att inte be i tid och otid. Om sharilagen inte är genomförd i ett land, går det utmärkt att hantera fläskkött utan att det får några följder i form av straff av Allah. Se denna engelskspråkiga shariahandbok för icke-muslimer på sidan 42.

Inga muslimska behov kränks alltså om sharialagen åsidosätts. Det enda som begränsas är politisk islam, inte den religiösa sidan av islam.

De rödmarkerade meningarna är framför allt avsedda för Diskrimineringsombudsmannen. Om man har med en politisk religion att göra som har som ambition att ta över världsherraväldet, vore det på sin plats om myndigheten läste in sig lite mer i ämnet och tänkte igenom sina egna ställningstaganden (som blir politiska i sådana här mål) i stället för att okritiskt svälja politiska krav insvepta i religionens rosa fluff.

Följ min blogg med bloglovin

st, st, st, db, db, db, bmo, bmo. bmo. bmo. gd, gd, gd, ekn, ekn, eknmnd, mnd, mnd,  adl, adl, adl, adl, adl, dm, dm, dm, svt, svt, svt, ft, ft, ft, ft, kkn, sr, sr, sr, sr, vg, vg, vl, vl, vl, dgn, dgn, dgn, dgn, kbl, kbl, kbl, dn, dn, dn, dn, dn, gp, gp, gp, gpex, ex, ex,  ex, ex, svd, svd, svd, svd, hd, hd, hd, skd, skd skd, nsk, nsk, nsk, ya, ya, ya, ya,

Annons
 1. mars 26, 2011 kl. 09:50

  Det blir ingen moské i Fredrik Reinfeldts hemkommun Täby. Moderaterna, som har styrt kommunen oavbrutet sedan 1982, säger blankt nej till Miljöpartiets förslag om att uppföra ett muslimskt kulturcenter.

  ”Bygg en moské baby, bygg gärna tre baby” sjöng artisten Mange Schmidt i Moderaternas vallåt ”Flyter” från 2010. Men när Miljöpartiet nu föreslår en moské i moderattäta Täby är politikerna inte lika sugna längre.
  – Det finns en moské på Södermalm och även på andra håll i Stockholm. Jag tror inte behovet finns av en i varje kommun. Om man åker kollektivtrafik från Täby till Södermalm tar det 20-25 minuter, så jag gör inte bedömningen att avståndet skulle vara ett stort problem, säger moderaternas Leif Gripenstam till tidningen Mitt i (sid 18).

  http://www.friatider.se/bygg-en-mosk…en-inte-i-taby

  Tänkte genast på Malmöbos förslag om att kulturberika våra hycklande politiker. Det som låg närmast till hands i all hast var att starta en grupp om det på Fejan. Så om ni gillar idén att Täby skall bli kulturberikade som resten av oss har blivit så kan ni ju gå med här:
  http://www.facebook.com/home.php?sk=group_191773704193535&ap=1

 2. mars 26, 2011 kl. 12:50

  Hej!

  Intressant och skoj blogg som du har skrivit här. Vi snodde det rakt av och publicera det hos oss på http://Aktuell-Debatt.com.

  Vill du bli en av våra unika gästbloggare? Då är du välkommen att kontakta oss på redaktionen@2b4y.com.

  MVH

  Christian @ Aktuell-Debatt.com

 3. Bengt Lundström
  mars 26, 2011 kl. 14:47

  Det enda som kan förändra läget nu är skjutandet.

 4. Josefina Bergfast
  mars 27, 2011 kl. 00:18

  1. ”Det finns ingen religionsfrihet”. Menar Aktualia här att det inte finns fritt val av religion inom islam? Eller ”frihet från” religion? Religionsfrihet anses väl finnas inom islam, genom att dhimmistatusen finns.
  2. ”Det finns ingen yttrandefrihet”. Vad finns det för ”yttrandefrihet” i ”västvärlden” egentligen och hur utnyttjas den? Kan man verkligen tala om, ifrågasätta och uttala alla åsikter av olika slag? Och hur används ”yttrandefriheten” i praktiken?
  3. ”Det finns ingen åsiktsfrihet”. Kan man verkligen påstå att det finns ”åsiktsfrihet” i det ”västerländska demokratiska samhället”?
  4. ”Det finns ingen konstnärlig yttrycksfrihet”. Om Aktualia här menar att det finns begränsningar för vad som anses lämpligt att uttryckas ”konstnärligt” i det allmänna rummet, så kanske det är en ganska så sund inställning, med tanke på hur ”förfulat” och ”vulgaliserat”, ”översexualiserat”. ”respektlöst” och ”fördummat” som det ”offentliga rummet” tillåtits att bli genom all manipulativ och degenererande massmedia?
  5. ”Det finns ingen pressfrihet”. Det finns kanske ingen verklig pressfrihet i vårt ”fria demokratiska” samhälle heller?
  6. ”Det finns ingen jämlikhet mellan människor – en icke-muslim, en kafir, är aldrig jämlik med en muslim”. Verklig jämlikhet finns väl inte i något samhälle.
  7. ”Det finns inget jämställt skydd under sharia för olika klasser av människor. Rätten är dualistisk med en uppsättning lagar för muslimska män och särskilda lagar för kvinnor och icke-muslimer”. Människor, och särskilt kvinnor och män, är olika, och kanske det finns större rättfärdighet i lagar som tar hänsyn till det faktum att människor faktiskt är olika.
  8. ”Det finns inga jämlika rättigheter för kvinnor”. Det är ett faktum att kvinnor och män är olika. En lag som tar hänsyn till detta faktum kanske är rättvisare än en lag som inte tar hänsyn till det.
  9. ”Kvinnor kan pryglas”. Kvinnor kan pryglas, och mördas och misshandlas i vilket samhälle som helst, utan att det i praktiken verkar finns särskilt mycket stöd för dem som råkar illa ut.
  10. ”En icke-muslim får inte bära vapen”. Varje samhälle vidtar självförsvarsåtgärder mot tänkbara fientliga element.
  11. ”Det finns ingen demokrati eftersom demokrati innebär att icke-muslimer är jämställda med muslimer”. Någon verklig jämställdhet finns nog inte i något samhälle.
  12. ”Vår författning är skapad av människor och dokument av okunnighet, jahiliya, som måste underordna sig sharia”. Ja, det är klart att väljs det ett muslimskt/teokratiskt samhällsstyre, så är det kanske naturligt att sharialagar införs.
  13. ”Icke-muslimer är dhimmis, dvs. tredje klassens medborgare”. Dhimmistatusen är under beskydd genom den dhimmiskatt som betalas och som ger individer rätt att praktisera sin egen religion i ett muslimskt samhälle.
  14. ”Alla regeringar måste styras av sharia”. I de samhällen som väljer, genom majoritetsval, att införa ett teokratiskt samhällssystem, med t ex islam som vägledande, är det kanske naturligt att man inrättar sharialagar.
  15. ”I motsats till allmän lag är sharia varken tolkningsbar eller möjlig att ändra”. Gudomliga lagar, som på ett fullkomligt (ja, Gudomligt) sätt anses svara mot människors verkliga sidor och behov, anses kanske inte behöva ändras.
  16. ”Det finns ingen ”gyllene regel” (dvs. gör mot andra som du själv vill bli behandlad)”. Även om en sådan ”gyllene regel” anses finnas i västvärlden, så märker människor i den dagliga praktiken oftast inte så särskilt mycket av den. Eftersom människor vanligtvis verkar följa, eller vara underställda helt andra lagar, som kanske i sin tur i allmänhet kräver betydligt strängare lagar än de som finns i det s.k. demokratiska samhället, där många anser att det daltas alldeles för mycket med kriminella. Kanske finns det ett större mått av rättfärdighet i teokratiska lagar än världsliga lagar, eftersom de teokratiska lagarna tar hänsyn till verkligheter kring människliga tendenser, beteenden och mänskliga olikheter. De försöker inte låtsas att det finns någonting som inte finns i verkligheten (frihet, jämlikhet, yttrandefrihet, broderskap, demokrati och alla människors lika värde et cetera)?
  De stränga teokratiska lagarna som finns i GT anses vara givna av Gud och till för att beskydda och vägleda individer, familjer i alla slags relationer, så att varken familjer, individer eller samhället i stort degenererar, och därmed blir självförsvarslöst och upplöst i totalt förfall och korruption.
  För att kunna bekämpa ”det onda” med ”det goda” så krävs förmodligen ett kontinuerligt andligt mobiliseringsarbete. De flesta religionskulturer strävar efter detta.
  Teokratiska samhällen av olika slag, baserade på olika religionskulturer, (kristendom, islam eller judendom, hinduism, shintoism, konfutsianism, et cetera), är oftast aktivt skapande av värden som verkar förebyggande mot upplösning, respektlöshet och förfall genom trolösa och ansvarslösa, ja, ”Gudlösa”, relationer och livsstilar.
  Jag förespråkar inte någon särskild religionskultur, men ser inte heller enbart ”negativa” eller ”farliga” sidor med teokratiska samhällen av olika slag. Jag tror heller inte att islam kommer att kunna väljas fram som dominerande religionskultur och införa ett teokratiskt samhällssystem, (i t ex Sverige, eller något europeiskt land), förrän inom minst ett par, tre generationer, om det över huvud taget någonsin kommer att kunna bli det.
  Det ”fria” sekulära samhället har många söndertrasade familjer och individer, som är ”fostrade och vägledda” av det ”massmediala rummet”, som inte alltid är så ”goda förebilder och vägledare”, snarare tvärtom. Det massmediala rummet är ofta totala förförare och vilseledare, där många barn och ungdomar blir ”vägledda” och uppmuntrade in i livsstilar som inte alls gör dem ”lyckliga och fria” utan ibland gör dem både olyckliga och ofria (och kanske förslavade på olika sätt, t ex av alkohol och droger.)
  Något perfekt och fullkomligt samhälle finns nog inte, eftersom människor själva inte är perfekta och fullkomliga.

  • Anna
   mars 27, 2011 kl. 21:41

   Här ser du vad ditt “rättfärdiga teokaratiska styre” leder till i det verkliga livet.

  • mars 28, 2011 kl. 09:34

   Re: Josefina
   Till att börja med har du tydligen missat att Cavatus i sitt inlägg talat om vad som gäller under sharia och inte om hur det ena eller andra samhället fungerar. Det är nämligen helt olika saker. Med det som premiss skall jag bemöta din kommentar punkt för punkt.
   1. Enligt FN innebär religionsfrihet att varje individ utan tvång har frihet till eller från valfri religion. Under sharia är det förenat med dödsstraff att lämna islam, vilket strider mot religionsfriheten. Dhimmi är egentligen endast tillämpbart för judar och kristna, men kom av praktiska skäl även att omfatta t.ex. hinduer eftersom alternativet att döda alla som inte antog islam visade sig svårt att genomföra trots att man gjorde tappra försök (ca 80 milj. dödade hinduer och buddister). En dhimmi utsätts för en lång lista av inskränkningar förutom en extra skatt. Det är således en form av tvång helt oförenlig med religionsfriheten.
   2. Jämförelsen med västvärlden är helt irrelevant (jämför ovan). Faktum kvarstår att varje kritik av Koranen eller Muhammed ses enligt sharia som blasfemi, vilket är ett direkt hinder för yttrandefriheten,
   3. Analogt med vad som sades under 2. För övrigt är just åsikts- och yttrande friheterna de viktigaste rekvisiten för rn fungerande demokrati.
   4. I ett öppet demokratiskt samhälle kan man uttrycka sig konstnärligt utan censur. Andra har också sin fulla rätt att kritisera det ”konstnärliga uttrycket”.
   5. Cavatus återgav vad lagen säger. Din kommentar saknar därför relevans.
   6. Återigen, det är fråga om likhet inför lagen och inte om jämlikhet i allmän bemärkelse.
   7. Jämför kommentar till punkt 6.
   8. Anser du verkligen att de biologiska skillnaderna även skall få juridiska konsekvenser vad avser arvsrätt, vittnesmåls giltighet, rätt till skilsmässa o.s.v., o.s.v.? Man häpnar.
   9. Återigen, Cavatus talade om vad sharia säger.
   10. Så i ditt drömsamhälle skall alla icke-muslimer ses som ”fientliga element”? Jag orkar inte ens kommentera denna galenskap.
   11. Jämför kommentar till punkt 6.
   12. Du verkar inte ha förstått att teokrati är helt oförenlig med demokrati. Sharia är helt oförenlig med demokrati och de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Jag kan inte förstå hur man kan försvara ett sådant medeltida mörker.
   13. Jämför kommentar till punkt 1.
   14. Jämför kommentar till punkt 12.
   15. Jag har inte sett tillstymmelse till bevis för att sharia skulle vara en ”gudomlig lag”. I vetenskapsteoretisk mening saknas helt belägg för det. Sharia grundas på ärkeskurken Muhammeds påstådda uppenbarelser (Koranen) samt hans uttalanden och dåd enligt sunna. Ibn Warraq beskriver detta i boken ”Defending the West” (sidan 294) med citat från Roger Scruton: ”Att något har blivit uppenbarat för en särskild person och inte uppenbarat för någon annan person, är endast uppenbarelse för den förre. Det är för alla andra hörsägen och därför inget de är skyldiga att tro på”. Om man till detta lägger att Muhammed var en notorisk lögnare, som inte drog sig för att använda ”uppenbarelser” för att lösa tvister i sitt harem och tillfredsställa sina lustar, så kommer trovärdigheten inte i en bättre dager.
   16. Det närmaste man kommer en ”gyllene regel” i Koranen är 48:29, som säger: ”Var hård mot de otrogna och god mot dina muslimska bröder”. I samma anda går ett antal verser, som säger att muslimen inte skall ha några vänner bland judar och kristna (övriga otrogna nämns inte i sammanhanget eftersom de ju enligt många andra verser skall dödas om de inte anammar islam). Det andra ”tugget” under denna punkt har jag delvis bemött under punkt 15 och är i övrigt så osammanhängande att det inte förtjänar kommentar.

   • Josefina Bergfast
    mars 28, 2011 kl. 14:38

    Nils Dacke har skrivit en grundlig och kritisk kommentar till min insändare till Aktualias text kring sharialagarna, (där min text har kommenterat dessa sharialagar med olika reflektioner). Nils Dacke menar att jag har missat att Aktualia talar endast om sharialagarna, och inte om hur det ena eller det andra samhället fungerar eller inte fungerar.
    Man kan då säga att Nils Dacke i sin tur har missat hela poängen med min insändare. Nämligen att den inte i första hand är något försvar för varken islam, eller sharialagar.
    Mitt perspektiv är inte för eller emot den ena eller den andra religionskulturen, traditionen, eller politiska ismen av något slag.
    Mitt perspektiv är mer ett slags allmänmänskligt, kulturhistoriskt, psykologiskt, historiskt perspektiv. Det ställer sig inte på någon sida för eller emot varken judendom, kristendom, hinduism, buddism eller islam.
    Alla ismer och religionskulturer, inklusive politiska ismer, ideologier och läror av olika slag, kan alltid missbrukas och tappa balansen och gå fullständigt överstyr.
    Det visar ju om inte annat historien själv.
    Teokratiska ideal finns. Demokratiska ideal finns. Men det finns inga garantier i varken de ena eller andra idealen vad gäller samhällens möjligheter till att förverkliga de fina idealen och de fina orden.
    Lika lite som människor själva, hur höga ideal de än har. Många försöker och kommer långt på vägen, men någon perfektion uppnås sällan.

   • mars 28, 2011 kl. 15:01

    Problemet med islam är att perfektionen, när målet är uppfyllt, inte innebär att alla är nöjda och glada, tyvärr, utan några utnyttjas som skatteslavar (jiziya) eller är tvångskonverterade, kvinnor mister sina mänskliga rättigheter osv osv. i alla fall om man ska följa det som står i koranen och den får ju inte ändras då den är guds ord. Diskutera gärna detta med en muslim. Det är oerhört intressant och man måste verkligen precisera sina frågeställningar för att inte endast få motfrågor och undanglidande svar. Förmåga att tänka själv och dra egna slutsatser har väldigt låg prioritet inom islam, för att inte säga att den är bortrationaliserad helt, till förmån för kollektivet.

   • Josefina Bergfast
    mars 28, 2011 kl. 15:56

    Cavatus säger: ”Problemet med islam är att perfektionen, när målet är uppfyllt, inte innebär at alla är nöjda och glada tyvärr”.
    I vilket samhälle är alla människor nöjda och glada? I vilket samhälle finns det inte skatteslavar?
    Och Cavatus säger: ” Förmåga att tänka själv och dra egna slutsatser har väldigt låg prioritet inom islam, för att inte säga att den är bortrationaliserad helt, till förmån för kollektivet.”
    Hur många människor ”tänker själva” i det ”fria och demokratiska” samhället (i Västvärlden, USA t ex, eller Sverige et cetera)? (I USA är röstdeltagandet 48 %. I USA sitter också den största andelen av befolkningen i fängelse, i jämförelse med alla andra länder.)
    Och om de skulle ”tänka själva”, tjänar det någonting till? Om man har en avvikande åsikt i vilket samhälle som helst, (t ex mot invandringens omfattning i vårt eget samhälle), och går emot ”det som är det vedertagna”, eller ”det som är det politiskt korrekta”, så har nog de flesta ganska så små möjligheter i praktiken att kunna föra fram den åsikten, så att den skulle kunna nås av några större skaror medborgare. Den åsikten möter i stället ett kompakt motstånd från ”de som innehar makten” att censurera oönskade åsikter. (Trots att man anser sig leva i ett fritt samhälle, med yttrandefrihet, jämlikhet, mänskliga rättigheter, demokrati osv.).
    Konsensustendenserna och ”flockbeteenden” verkar i praktiken vara starkare drivkrafter när det kommer till kritan, i vilket samhälle som helst.
    En annan märklig företeelse är kanske också att man kan tala och handla ganska så inkonsekvent även i den s.k. fria, upplysta och demokratiska västvärlden.
    Man kan säga (i praktiken): – ”När NI bombar och mördar ERA medborgare för att framtvinga lydnad och underkastelse till ERA IDEAL, så är ni ONDA”.
    Och samtidigt säga (i praktiken): – ”När VI (västvärlden) bombar och mördar ER (i ERA länder), för att framtvinga lydnad och underkastelse till VÅRA ideal, så är vi GODA”.
    Vore det inte bättre (om man ville hjälpa) att bygga vägar, hus, fabriker, sjukhus, sanitära installationer, skolor et cetera, i stor skala, (för alla de pengar som krigen kostar t ex), om man verkligen ville hjälpa dessa samhällen.
    Kan man verkligen bomba in förstånd, klokhet, intelligens, visdom, kunskap, ”modernitet”, rättfärdighet, demokrati och ”västerländsk kultur” på några som helst människor som inte själva vill välja den, av ”egen fri vilja”.

   • Anna
    mars 28, 2011 kl. 17:47

    Josefina Bergfast.
    Om du hade varit en seriös kommentator hade du valt att försvara ”argumenten” i ditt första inlägg istället för att som du nu gör din person.
    Och du gör det genom att tillgripa stråmän,tillämpa omvänd bevisföring och presentera fantasifulla påståenden.(större delen av USA:s befolkning sitter i fängelset?).
    Kritiken mot dig(som jag förstår det) gällde att du har svårt för att skilja mellan lagsystem och de människor aom lever efter dem.
    Att du inte har tagit till dig den illustreras av att varje vidare svarsinlägg avslutas med en kvasifilosfisk slutkläm om att ”människan är imperfekt,det ideala samhället kan inte uppnås” etc.
    Men det är just ur det perspektivet som du avfärdar Väst, genom at framhäva dess brister i en jutapoxering som sedan får Islam att framträda som ett bättre alternativ.
    Jämförelsetricket med vars hjälp vilket kasst system som helst kan ursäktas, med andra ord.
    Och därigenom har du tagit ställning även om du inte bifogat ett ”Allahu akbar”
    Avslutningsvis måste jag nämna ( en detalj iofs) att jag förvånas över att du framhåller det faktum att det skulle ta minst tre generationer för Islam att införas som statsreligion, som om det i sig skulle vara trösterikt.
    Det är våra barnbarns generation vi talar om, för sjutton gubbar, inte någon ofattbar tidsrymd.

 5. Anna
  mars 27, 2011 kl. 21:53

  Ytterligare en länk till shariaapolegeten Josefina Bergfast.

  Till Redax: det första filmklipper var en miss,hoppas ni kan bortse ifrån det eller än hellre spola inlägget.

  • mars 28, 2011 kl. 09:39

   Åtgärdat. Det första filmklippet är borttaget.

 6. Kaj Johansson
  mars 28, 2011 kl. 15:31

  Tänk om man kunde få åtminstone en önskan uppfylld i den absurda fars som kallas livet ! Punkt 13 i josefina bergfasts märkliga inlägg skulle logiskt sett betyda att muslimer i t ex Sverige fick betala en mycket dryg skatt utöver den vanliga pålagan.
  För att citera en känd musikal – det vore välan underbart.

 7. mars 28, 2011 kl. 19:35

  Finns en ny användare på Exilen som granskar hur Sjuklövern gör skillnad på vi och dom. Du kan ju kolla in den långa tråden och kolla om det går att korta ned relevanta fakta till blad att trycka ut.

  http://exilen.eu/showthread.php?6980-D%C3%A4rf%C3%B6r-nedmonteras-v%C3%A4lf%C3%A4rd-l%C3%B6ner-dumpas-pension-urholkas-med-massinvandringen!

  Om en nedgång på kapitalmarknaden av den omfattning som under 2008 skulle inträffa år 2025, närbehållningen på det genomsnittliga premiepensionskontot beräknas vara cirka 200 000 kronor, skulle det just detta år innebära en minskning av genomsnittsindividens premiepensionskonto med 70 000 kronor, men det skulle kunna öka lika mycket ett annat år.

  Vad har år 2025 för koppling med generationsväxling med invandrare och urholkad pension för svenskar som vi har siffror på ca 744 miljarder på 15 år? Det har ju inte gått så bra 1995 – 2010?

  Samtidigt som svenskar dumpas i FAS 3 ska regeringen prioritera nya invandrare och nystartszoner med nystartsjobb, instegsjobb och anställningsröd i områden med skyhög arbetslöshet hos gamla invandrare. Detta är skapta medvetet parallellt som vår pension urholkats! För man i 15 års tid sagt, 40-talisterna går i pension. Nu säger man ”höja pensionsålder” när invandrarna går arbetslösa?

  Såväl svenskar och gamla invandrare som nya invandarare kommer att tvingas acceptera dumpade löner! Vilket är agendan med massinvandringen! För att Sverige inte ska vara ett beroende exportland importerar vi arbetslösa invandrare som ska ”konsumera” och som skapar ”arbetstillfällen” med generösa bidrag som flerbarnsbidrag m.m.

  Frågan är om det är dit vår urholkad pension gått till?

  Massinvandringens agendor i allmänt

  1. Företag ska tjäna på dumpade löner oavsett om du är svensk eller invandrare.

  2. Man vill sänka tröskeln med 7-10 år för gamla invandrare att integrera sig till 2 år med instegsjobb med nya invandrare!

  3. Man dumpar 100.000 gamla invandrare i FAS 3 man sagt vi varit i behov av.

  4. Parallellt målar man upp bild vi ändå är i behov av, invandrarna saknar kompetens? Vad ska gamla invandrare göra i FAS 3?

  5. Man fyller på med fler med lögner om arbetskraft. För att dumpa löner, gästarbetare utnyttjas med slavkontrakt!

  6. Färre bostäder byggs, man fyller på med nya invandrare för att skapa efter frågan på bostadsrätter

  7. Ju mer invandrare som ska bo någonstans, ju mer stiger priserna på bostadsrätter, helt enligt planerna!

  8. Ju mer invandrare som inte får jobb, måste någon försörja, därför urholkas pensionen, helt enligt planerna!

  9. Av samma anledning till varför svenskar ska jobba mer längre få mindre i pension om 10-20-30 år än vad nyanlända nya invandrare får i bidrag i år!

  * Är priset för mångfald värd nedmonterad välfärd?
  * Är priset för dumpade löner värt massinvandringen?
  * Är priset för urholkad pension värt priset för massinvandringen?
  * Är att bli diskriminerad som svensk värt priset för massinvandringen?
  * Att bli andra klassens medborgare i sitt eget land är värt priset för massinvandringen?

  Jag låter Ung Vänsters fina ord avsluta denna text som även inledde den. Jag tackar Ung Vänster och alla PK, antirasister och mångfaldskulturister som inspirerat mig att skapa denna text och att motbevisa era lögner ni kört med i 20 års tid!

  http://ungvanster.se/2010/10/10/hall-ihop-mot-rasismen/

  Sverige ska vara ett land som står upp för allas lika värde. Ett jämlikt land, med en human asylpolitik. Vi ska inte låta rasisterna utnyttja människors oro för framtiden, och skylla på invandrare istället för att ta tag i de verkliga problemen. De så kallade integrationsproblemen handlar om dåliga bostäder, arbetslöshet och en ojämlik skola, sådant som drabbar alla oss som saknar tjock plånbok.

  Varför vill inte PK, antirasisterna och mångfaldskultiristerna prata om ”problemen”? Varför vill dom inte göra kopplingen med ”problemen” och ”invandrare”? Nej vi skyller inte på invandrare, vi skyller på politikerna som fyller på med ännu mer ”problem” Och hur tycker PK, antirasisterna och mångfaldskulturisterna att alla i Sverige är allas lika värde efter de ex som tas upp där svensken diskrimineras och invandraren prioriteras?

 1. april 4, 2011 kl. 16:05
 2. juni 8, 2011 kl. 20:51

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: