Arkiv

Posts Tagged ‘flygbladskampanjen’

Flygblad och opinionsbildning

juli 21, 2010 8 kommentarer

Bloggen har vilat de sista veckorna. Engagemanget har varit riktat åt annat håll, nämligen på den allt mer omfattande flygbladskampanjen. Kan alltså rapportera att flygbladskampanjen ingalunda befinner sig i viloläge, semestertider till trots. Nya flygblad och texter tillkommer från olika personer. Och fler personer, med mer ådra, har erbjudit sig att medverka i produktionen av flygblad. Utbudet kommer alltså att öka framöver.

Syftet med denna växande kampanj är att åtgärda det faktum att svenska folket lider en skriande brist på nyheter som inte genomsyras av (ständigt samma) propaganda. Ett delmål är alltså att förändra folks läsvanor från de propagandistiska tidningarna till det fria Internet.

Jag var själv invaggad i en tro så sent som förra året att jag hade läst och tittat på allsidiga och nyanserade nyheter under hela mitt liv. Av en slump råkade jag hamna på Politiskt inkorrekt. Den länkade vidare till fler bloggar och ”fjällen föll från mina ögon”. Det kändes som att falla ned i en mörk fallucka när man insåg hur urbota grundlurad man varit i hela sitt liv. Och det tar ett tag att ta till sig detta omvälvande svek. Ilskan är nu min drivkraft.

Många frågar sig hur opinionsbildningen i media egentligen styrs. För detta redogör läkaren och redaktören Eva Bergqvist på ett lysande sätt i denna grundliga artikel, publicerad redan för 18 år sedan. Nu publiceras den även på nytt här, då den är lika aktuell idag, om inte ännu mer aktuell. Att läsa den är en rejäl ögonöppnare, eftersom den redogör för mekanismerna för hur människor vilseleds.

Flygbladskampanjen är alltså viktig NU. En vecka före valet kan det vara svårt för en människa att komma till insikt och erkänna för sig själv att hela ens grundvalar står och darrar. Det är dessutom så mycket fakta att ta till sig, därtill är det så överväldigande att inse vidden av bedrägeriet, att det tar tid att få bitarna att falla på plats. Folk får givetvis rösta på vad de vill, men de bör ha fått ta del av hela bilden av vad som försiggår bakom Sveriges förment tjusiga, men ack så krackelerande, fasad.