Arkiv

Posts Tagged ‘Geert Wilders’

Paul Westons tal

november 30, 2010 Lämna en kommentar

Med inspiration från Danmark och Kanada, har en grupp engelska yttrandefrihetsförespråkare beslutat att bilda en systerorganisation till det danska Trykkefrihedsselskabet. Den nya organisationen heter International Free Press Society-England (IFPS-England) och kommer att arbeta på samma grunder och med samma mål som det danska TFS – dvs. försvara yttrandefriheten, närhelst den är hotad, och oavsett vem hoten kommer ifrån.

Ordförande är den före detta parlamentskandidaten Paul Weston. Weston understryker att hoten mot yttrandefriheten i England är allvarliga och att de kommer från två sidor. Från islamister, som kräver underkastelse till deras särskilda juridiska system, sharialagarna, och från det brittiska etablissemanget som i allt högre grad ger efter för dessa islamiska krav.

Den 30 oktober höll Paul Weston ett tal vid en demonstration i Amsterdam. Här följer talet på svenska. Den engelska förlagan finns att läsa här och här.

———————————-

Hej. Jag heter Paul Weston och jag representerar International Free Press Society. Och jag står här idag därför våra liberala eliter har förrått våra länder till islam. För 42 år sedan höll den brittiske politikern Enoch Powell sitt berömda tal ”Rivers of Blood”, i vilket han sa att ”Den främsta uppgiften för statsmannaskap är att förhindra sådant ont som går att förhindra.” Våra politiker idag gör precis tvärtom. De verkar aktivt för sådant ont som går att förhindra.

Men för 80 år sedan var en man, Winston Churchill, mycket tydlig med att förhindra en tydlig och närvarande ondska, Adolf Hitler och nazisterna. Men Churchill var en ensam röst som ropade i en vind av undfallenhetspolitik, och det blodbad som kunde har undvikits infann sig i allra högsta grad. Och idag befinner sig Europa på många sätt i samma situation. Samtidigt som islam växer demografiskt, territoriellt och militant, upphöjs det till en ”fredens religion” av samma typ av fega, karriäristiska politiker som en gång var undfallande mot Hitler.

Islam var inte fredens religion för Winston Churchill. Han beskrev den som blodets och krigets religion. Vem som helst med kunskap om grunderna och historien bakom islams utbredning vet att det är sant. Muhammed var en krigsherre. Och verkligen en mycket god krigsherre. När han dog hade han besegrat militärt och sett till att konvertera de flesta hedningar och kristna stammar på den arabiska halvön. Efter hans död spred sig islam snabbt med svärdet hjälp, och besegrade urgamla civilisationer och invaderade kontinenter under sin framfart.

Och idag finns den i Europa, i västvärlden, och den begär det den alltid har begärt: totalt muslimsk herravälde. Och om vi vill göra motstånd, så kommer de att använda terror mot oss. Likväl kallar våra förrädare till politiker den för ”fredens religion”, och säger åt oss att om vi vägrar att dela en sådan fantasifull och löjlig uppfattning, att om vi väljer att tro på Winston Churchills argument att islam är en blodets och krigets religion, då kommer vi att skickas i fängelse.

Såklart är det inte någon fredens religion. Grundaren var krigare, och den högsta äran en muslim kan tilldelas är löftet om horder av väldoftande jungfrur och ett evigt kopulerande i livet efter detta, vilket inte uppnås genom att vara den goda samariten, utan genom att dö martyrdöden i kroppslig strid för att utvidga det imperialistiska islams gränser. Islam betyder underkastelse. Vilken religion skulle kunna kalla sig för underkastelse?

Islam delar in världen i två områden: islam (underkastelse) och kriget. Vilket sorts religion definierar sig genom militär erövring? Ändå säger våra ledare till oss att vi inte får kritisera islam därför att det är en religion, samtidigt som den islamiska konferensorganisationen, OIC, i maskopi med FN, strävar efter att göra all kritik av islam olaglig.

Men islam är så mycket mer än bara en religion. Det är en politisk, social, juridisk och strukturell planritning som totalt dominerar en gudfruktig muslims liv, och som samtidigt även har som mål att dominera alla fromma icke-muslimers liv. Den är i grunden intolerant och är ytterst odemokratisk. Den tror inte på demokratiska lagar skrivna av människor, utan föredrar istället att hålla sig till  Allahs ovillkorliga ord, så som de tolkats av en obildad ökeninvånare på 600-talet.

Och våra politiker har importerat denna intoleranta och odemokratiska ideologi till de liberala demokratier som formar väst, och de har mage att kriminalisera oss när vi invänder mot detta! Men hur kan vi underlåta att kritisera islam? Kan våra politiker verkligen värna den som en religion och därför se till att den inte omfamnas av lagar? När homosexuella hängs från kranar, är det politiskt verksam islam eller är det religiös islam? När otrogna kvinnor begravs upp till axlarna i sand och stenas till döds, är det politisk eller religiös islam? När muslimer som vill konvertera från islam beläggs dödsdomar, är det politisk eller religiös islam? När kvinnor och döttrar dödas av sina män och morbröder för att skydda sina sina släkters hede, är det politisk eller religiös islam?

Om det är politik, måste islam avfärdas som ond och barbarisk. Om det är religion, hur kan det var möjligt att inte skarpt kritisera på samma sätt? Det som är ont är ont och det som är barbariskt är barbariskt och kan inte undantas från kritik därför att det skyddas av ordet ”religion”.

När yttrandefriheten kriminaliseras, avslöjar våra socialistiska ledare sin maktfullkomliga äregirighet. Kännetecknet för ett fritt samhälle är yttrandefrihet. Att ta bort den är en totalitär handling, vilket förvärrar det hela ännu mer då yttrandefriheten är vårt enda försvar i ett fredligt motstånd mot islams totalitära ideologi. Och jag hoppas att denna ironi inte går dig förbi. För att skydda och främja en främmande, totalitär ideologi, är våra befattningshavare redo att ta till inhemska totalitära medel för att hindra oss att försvara vår demokrati och vår frihet.

Väst följer Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Islam gör det inte. Istället har muslimska företrädare skrivit under Kairodeklarationen om de mänskliga rättigheterna i islam. Men de innehåller en mycket viktig varning: när sharialagen står i strid med de mänskliga rättigheterna, vilken lag har företräde? Just det. Sharialagen är det högsta trumfkortet när det handlar om mänskliga rättigheter.

Det är som om en part som undertecknat Genèvekonventionen skulle mörda och tortera krigsfångar, och sedan slippa straff i en krigsrättegång därför att det var ”en del av deras religion”. Och när våra politiker idag ursäktar islam som en fredens religion och låter dem sätta agendan både hemma, i EU och i FN, då förråder våra politiker sina länder och de förråder sitt folk. De är landsförrädare.

Kan man begå landsförräderi i fredstid?” kan folk undra. Men råder det verkligen fred? Vi kanske inte anser oss ligga i krig med islam, men islam anser sig ligga i krig med oss. Och det är ett krig vi håller på att förlora. Territoriellt, demografiskt, politisk och demokratiskt. Det är faktiskt ett angreppskrig på två fronter. Radikal islam på ena fronten, och vänsterfalanger på den andra fronten.

Våra barn uppmanas att hylla mångkultur och islam, utan att de får reda på den verkliga historien om det våldsamma och invaderande islam Istället får de veta att deras egen historia, deras religion, kultur och traditioner, deras faktiska tillvaro, bara är gnällig imperialism, rasism, mord och slaveri. Detta är en dokumenterad psykologisk teknik som utformats för att göra fienden hjälplös, eller för att citera Alexander Solzjenitsyn: ”för att förgöra ett folk, måste man först hugga av dess rötter.”

Varje regering som gör detta mot sitt eget folk, mot sina egna barn, är en regering som förtjänar, ja, helt klart förtjänar, att störtas. Kan någon verkligen hävda att en regering som lovprisar främmande inkräktare, samtidigt som den psykologiskt och juridiskt skalar bort folkets motstånd, är en regering som inte är skyldig till landsförräderi?

Nu kommer vi till en mer uppmuntrande del av detta nedslående tal, därför att i denna del av slaget rör vi oss framåt. Visserligen långsamt, men obevekligt, och jag tror inte att det går att stoppa oss nu. Geert Wilders här i Nederländerna, René Stadtkewitz i Tyskland, vars omedelbara popularitet fick Angela Merkel att göra en kraftig helomvändning och skarpt kritisera mångkulturen. Sverigedemokraterna i Sverige, Heinz-Christian Strache i Österrike, det schweiziska Folkpartiet, och i England väntar vi på en politisk rörelse som kan ta över stafettpinnen från det snabbt växande partiet English Defence League.

Och detta kan bara tillta. Allteftersom fler och fler människor blir medvetna om islam och omfattningen av det förräderi som deras liberala ledare gjort sig skyldiga till, och möjligen ännu viktigare, när folk förlorar rädslan för att bli kallad rasist – som är ett epitet särskilt utformat för att bryta ned vårt motstånd mot en rasmässigt bestämd angripare som använder rasen som vapen.

Förresten, låt oss ta itu med rasiststämpeln här och nu. Det är inte rasistiskt att försvara sitt land mot ett uppenbart och växande hot. Det är inte rasistiskt att förvara sin kultur, sitt fädernearv och sina traditioner. Det är inte rasistiskt att se till att ens barn och barnbarn garanteras en demokratisk framtid.

Om du väljer att inte försvara ditt land, din kultur odh dina barns och barnbarns demokratiska framtid, då kan du dunka dina likar i ryggen i era icke-rasistiska, champagne-socialistiska cocktailbarer i Islington. Du kan mycket väl älska andra människors anti-rasistiska vitsord nästan lika mycket som du älskar dina egna vitsord, men du kommer inte undan den etikett jag sätter på dig. Du är en förrädare, förrädare av ditt land, förrädare av din kultur, förrädare av dina ännu ofödda barn.

Och du är rasist, minsann en folkmordssrasist. Unga infödda européer kommer att demografiskt bli en etnisk minoritet i sina egna hemländer om invandringen och födslotalen fortsätter och detta på bara ytterligare en generation. Detta kan hövligt kallas folkutbyte. Mer opolerat är det ett oblodigt folkmord. FN är mycket tydligt i denna fråga. Definitionen på folkmord är följande. Citat.

Artikel 2.
I denna konvention betyder folkmord någon av de gärningar som begås med avsikt att förstöra, till viss del eller helt, en nationell, rasmässig eller religiös grupp.

Vi har blivit förrådda. Och en av de mest sorgliga aspekterna av detta förräderi är dess inverkan på de gamla soldater som slogs för sina länder för mycket länge sedan. Den forna Spitfirepiloten Alex Henshaw dog för tre år sedan. Han var intensivt medveten om sitt lands politiska förräderi. Han sa:

”Jag känner en oerhört känslomässig sorg för de unga män jag kände och som villigt offrade sina liv för en sak som vi trodde på. Och jag säger ofta till mig själv att om de unga pojkarna skulle komma ner och gå genom samhällena, genom städerna och byarna och se sig omkring och se vad som händer oss nu, skulle de säga att någonstans på vägen har vi blivit förrådda.”

Ja, Alex Henshaw, jag är rädd att du har blivit förrådd, och alla ni socialister/liberaler/vänsterfolk måste få veta vad ni har ställt till med. Ni behöver gå en promenad i era byar, samhällen och städer och se på den hundratusentals gravar som står som ett vittnesbörd om det yttersta offret som våra unga män gjorde för att du skulle kunna leva i en liberal demokrati idag.

Ni måste förstå att detta är inte enbart ett förräderi, utan ett trefaldigt förräderi:

  • Förräderiet mot alla våra soldater vars offer skänkte oss friheten,
  • Förräderiet mot min generation som du hotar att kasta i fängelse om vi försvarar vår ärvda frihet, och
  • Förräderiet mot våra ännu ofödda, som, om vi inte sätter stopp, verkar få ärva ett land som skakar våldsamt av släkthat och religiöst hat, som oundvikligen kommer att leda till ett mångkulturellt krig på hela kontinenten som kommer att få uppbrottet i Jugoslavien att verka som ett barnkalas.

Och det är givetvis även förräderiet av frihet och demokrati, därför att frihet och demokrati uppstod inte bara som ett trolleri. De utvecklades under två och ett halvt tusen år, med rötter i det grekisk-romerska judisk-kristna kulturarvet. Och vi stred och försvarade det med mycket blod och stora offer.

Demokrati och frihet är inte personliga ägodelar som tillhör socialistiska politiker som de kan ge bort, utan vårt samtycke, till avkommorna av en 600-årig krigsherre, som endast ser vår hängivenhet till demokrati som en svaghet att användas emot oss.

Jag klandrar inte islam. Fundamentalistiska muslimer gör bara det som står i deras bok. Jag klandrar våra politiker. Det finns två sidor i denna civilisationernas brytning, och våra politiker har slutit upp bredvid fienden. Så jag säger till dem:

Ni kan mycket väl sitta på makten just nu, men vi blir fler och fler och det går inte att stoppa oss. Tror ni allvarligt att ni kan göra det ni gjort mot ert eget folk utan att det får några konsekvenser? Ni kan stoppa detta nu om ni vill, genom att helt enkelt sätta ert folks intressen framför islams intressen. Men ni kommer väl inte att göra det? Därför försätter ni oss i ett nästan omöjligt läge. Om vi inte gör något måste vi godta att våra barn och barnbarn en dag kommer att leva under sharialagar.

Och gör vi något måste det per definition bli samhällsomstörtande. Men det var inte vi som startade det här. Det var ni. De flesta av oss skulle ha varit nöjda om vi fått klippa gräsmattan, ha ett ordinärt jobb och betala skatten. Men ni har gjort oss till revolutionärer. Och när ert beteende antyder att ni är mer rädda för islam än för oss, säger jag er, ni lögnaktiga, förrådande, opålitliga, socialistiska strebrar.

Vi kanske inte sitter vid makten idag, men får vi ett årtionde till så gör vi det, och då kommer vi att ställa er till svars. Ni kommer att ställas inför rätta likt som de som figurerade i Nürnbergrättegångarna, och ni kommer att dömas för landsförräderi, och ni kommer att dömas för brott mot mänskligheten och för första gången på mycket länge kommer ni att stå till svars inför oss!

———————————-

Följ min blogg med bloglovin

dn, dn, dn, svd, svd, svd, svd, expr, expr, gp, gp, sds, sds, bot, bot, blt, dagen, hd, kbl, lt, ns, skd, smp, ta, ya,

Geert Wilders tal på svenska

april 13, 2010 24 kommentarer

Aktualia kan som första blogg globalt och med ensamrätt publicera den svenska översättningen av Geert Wilders tal i den 5 mars i London. Han besökte överhuset på inbjudan av baronessan Cox och Lord Pearson, båda medlemmar i Storbritanniens Frihetsparti, Independence Party (UKIP). Wilders film ”Fitna” förevisades:

    (OBS! Länka gärna hit! Delar av talet får kopieras dock med uppgivande av källa genom en länk som pekar hit.)

Tack! Det är fantastiskt att vara tillbaka i London. Och det är fantastiskt att jag den här gången får se mer av er underbara stad än enbart arresten på Heathrows flygplats.

I dag står jag framför er, på denna speciella plats. Detta är verkligen en högtidlig plats. Det är, som Malcolm alltid säger, alla parlaments moder, och jag är mycket ödmjuk inför denna möjlighet att få tala till er.

Tack Lord Pearson och Lady Cox för er inbjudan och för att ni visar min film ”Fitna”. Tack mina vänner för att ni har bjudit in mig.

Först och främst har jag goda nyheter. Förra onsdagen hölls stadsfullmäktigeval i Nederländerna och för första gången deltog mitt parti, Frihetspartiet, i dessa lokala val. Vi deltog i två städer. I Almere, en av de största holländska städerna, och i Haag, den tredje största staden – regeringens, parlamentets och drottningens hemvist. Och vi gjorde bra ifrån oss! Plötsligt visade sig mitt parti vara det största partiet i Almere och det näst största i Haag. Goda nyheter för Frihetspartiet och ännu bättre nyheter för människorna i dessa två vackra städer.

Och jag har fler goda nyheter. För två veckor sedan avgick den holländska regeringen. I juni kommer vi att ha parlamentsval. Och Frihetspartiets framtid ser ljus ut. Enligt vissa undersökningar kommer vi att bli Nederländernas största parti. Jag vill inte verka skrytsam, men vem vet, jag kanske till och med är premiärminister inom några månader!

Mina damer och herrar! Inte långt härifrån står en staty över den främste premiärminister ert land någonsin har haft. Och jag skulle vilja citera honom här i dag: ”Islam är en militant och missionerande tro. Det finns ingen starkare bakåtsträvande kraft i världen. Den har redan spridit sig i hela Centralafrika och frammanat oförskräckta krigare i varje etapp (…) Europas moderna civilisation kan falla, precis som civilisationen i det antika Rom föll.” Dessa är ord från ingen mindre än Winston Churchill, som skrev dem i sin bok ”The River War” (”Kriget vid floden”) år 1899.

Churchill hade rätt.

Mina damer och herrar! Jag har inget problem och mitt parti har inget problem med muslimer i sig. Det finns många moderata muslimer. Majoriteten av muslimerna är laglydiga medborgare som vill leva ett fredligt liv precis som du och jag. Det vet jag. Det är därför jag alltid gör en klar åtskillnad mellan människorna, muslimerna, och ideologin – mellan islam och muslimer. Det finns många moderata muslimer, men ingen moderat islam.

Islam strävar efter världsherravälde. Koranen befaller muslimerna att utöva jihad. Koranen befaller muslimerna att inrätta sharialagar. Koranen befaller muslimerna att införa islam i hela världen.

Som den förre turkiske premiärministern sa: ”Hela Europa kommer att bli muslimskt. Vi kommer att erövra Rom”. Slut på citat.

Den libyske diktatorn Khaddafi har sagt: ”Det finns tiotals miljoner muslimer på den europeiska kontinenten i dag och deras antal ökar hela tiden. Detta är en klar fingervisning om att Europa kommer att konvertera till islam. Europa kommer en dag, inom kort, att vara en muslimsk kontinent”. Slut på citat. För en gångs skull, sade faktiskt Khaddafi sanningen. Kom därför ihåg: massinvandring och befolkningsstatistik är vårt öde!

Islam är inte blott och bart en religion. Den är till största delen en totalitär ideologi. Islam vill dominera alla delar av livet, från vaggan till graven. Sharialagen är en lag som kontrollerar varenda del av livet i ett muslimskt samhälle. Från civil- och familjerätten till straffrätten. Den fastställer hur man ska äta, klä sig och till och med gå på toaletten. Att underkuva kvinnan är av godo och att dricka alkohol är av ondo.

Jag tror inte att islam är förenligt med vårt västerländska sätt att leva. Islam är ett hot mot västerlandets värden. Jämställdheten mellan kvinnor och män respektive homosexuella och heterosexuella, åtskiljandet av kyrkan från staten, yttrandefriheten – alla befinner de sig under stor press på grund av islamiseringen. Mina damer och herrar: islam och frihet, islam och demokrati, är oförenliga. De är värden som står i motsats till varandra.

Inte undra på att Winston Churchill kallade Adolf Hitlers bok ”Mein Kampf” för ”den nya koranen för tro och krig, svulstig, ordrik, oformlig men kärnfull vad gäller budskapet”. Som ni vet gjorde Churchill denna jämförelse mellan Koranen och Mein Kampf i sin bok ”Andra världskriget”, ett mästerverk, för vilket han fick Nobelpriset i litteratur. Churchills jämförelse mellan Koranen och Mein Kampf stämmer verkligen på pricken. Koranens kärna är att uppmana till jihad. Jihad betyder många saker och är arabiska för strid. Kampf är tyska för strid. Jihad och kampf betyder exakt samma sak.

Islam betyder underkastelse. Det går inte att missta sig på dess mål. Det står helt klart. Frågan är om vi i Europa och ni i Storbritannien, med ert ärorika förflutna, kommer att underkasta er eller stå fast vid ert arv.

Vi ser att islam tar fart i västvärlden med en otrolig hastighet. Europa islamiseras snabbt. Många europeiska länder har ett enormt högt antal muslimer. Paris, Amsterdam, Bryssel och Berlin är bara några få exempel. I vissa delar av dessa städer har muslimska bestämmelser redan genomdrivits. Kvinnornas rättigheter tillintetgörs. Burkor, huvuddukar, polygami, kvinnlig könsstympning, hedersmord. Kvinnor måste gå i separata simskolor, och man får inte skaka hand med dem. I många europeiska städer finns det redan apartheid. Judar, i ett allt större antal, lämnar Europa.

Som ni otvivelaktigt redan känner till, bättre än jag, har massinvandringen och islamiseringen ökat snabbt även i ert land. Detta har skapat ett oerhört tryck på det brittiska samhället. Se vad som händer i till exempel Birmingham, Leeds, Bradford och här i London. Brittiska politiker som har glömt Winston Churchill har nu trätt in på vägen för minsta möjliga motstånd. De har gett upp. De har fogat sig.

Förra året begärde mitt parti att den nederländska regeringen skulle göra en kostnads- och intäktsanalys av massinvandringen. Men regeringen vägrade att svara. Varför? Därför att den är rädd för sanningen. Tecknen är inte goda. En nederländsk veckotidning – Elsevier – beräknade att kostnaden överstiger 200 miljarder euro. De kom fram till en summa på 13 miljarder euro bara för förra året. Fler beräkningar har gjorts i Europa: Enligt Danmarks centralbank kostar varje dansk invandrare från ett muslimskt land den danska staten över 300 000 euro. Samma sak kan observeras i Norge och i Frankrike. Slutsatsen som kan dras av detta är att Europa blir mer och mer utarmat för varje dag. Mer utarmat på grund av massinvandringen. Mer utarmat på grund av befolkningsstatistiken. Och vänsteranhängarna står hänförda.

Jag vet inte om det är sant, men i många brittiska nyhetstidningar läser jag att Labourpartiet öppnade dörrarna för massinvandringen med en noga övervägd politik för att förändra de sociala strukturerna i Storbritannien. Andrew Neather, tidigare regeringsrådgivare och talskrivare åt Tony Blair och Jack Straw, har sagt att syftet med Labourpartiets invandringsstrategi var, och jag citerar, att ”låta gnugga högerns näsa i mångfald och göra deras argument omoderna”. Om det är sant, är det karakteristiskt för vänstern.

Mina damer och herrar! Var så säkra: vänstern främjar islamiseringen. Vänsteranhängare, liberaler, gläds åt varje ny shariabank som öppnas, åt varje nytt sharialån, varje ny muslimsk skola, varje ny shariadomstol. Vänsteranhängare anser att islam är jämbördig med vår egen kultur. Sharialag eller demokrati? Islam eller frihet? Det spelar ingen roll för dem. Men det spelar roll för oss. Hela vänstereliten gör sig skyldig till kulturrelativism. Universitet, kyrkor, fackföreningar, media, politiker. De förråder våra svårvunna friheter.

Varför, frågar jag mig, har vänsteranhängare och liberaler slutat kämpa för våra friheter? En gång stod vänsteranhängarna på barrikaderna för kvinnors rättigheter. Men var är de i dag? Var är de 2010? De tittar åt ett annat håll. Därför att de är slavar under kulturrelativismen och är beroende av muslimernas röster. De är beroende av massinvandringen.

Gudskelov att Jacqui Smith inte sitter i regeringen längre. Det var en seger för yttrandefriheten att en brittisk domare avvisade hennes beslut att vägra mig tillträde till ert land förra året. Jag hoppas att domarna i mitt hemland är minst lika kloka och frikänner mig från alla åtalspunkter senare i år i Nederländerna.

Beklagligtvis har de inte gjort något bra jobb hittills. För de vill inte höra sanningen om islam, och inte heller lyssna till de främsta juridiska experterna på området yttrandefrihet. Förra månaden, under en inledande domstolsförhandling, avvisade domstolen femton av de arton expertvittnen som jag hade begärt att få kalla som vittnen.

Endast tre expertvittnen tillåts vittna. Lyckligtvis är min goda vän dr. Wafa Sultan, den hjältemodiga amerikanska psykiatern, en av dem. Men deras vittnesmål kommer att avläggas bakom lyckta dörrar. Uppenbarligen får inte sanningen om islam berättas offentligt. Sanningen om islam måste förbli hemlig.

Mina damer och herrar! Jag åtalas för min politiska uppfattning. Vi vet att politiska åtal förekommer i länder i Mellanöstern, som Iran och Saudiarabien, men aldrig i Europa, aldrig i Nederländerna.

Jag åtalas för att jag jämför Koranen med Mein Kampf. Skrattretande. Jag undrar om Storbritannien någonsin kommer att pröva Winston Churchills uppfattning … Mina damer och herrar! Den politiska rättegången mot mig måste avbrytas.

Men det handlar inte bara om mig, inte bara om Geert Wilders. Yttrandefriheten är hotad. Låt mig ge er några andra exempel. Som ni kanske vet tvingas en av mina hjältar, den italienska författaren Oriana Fallaci, leva i rädsla för att bli utlämnad till Schweiz på grund av sin antiislamska bok ”The Rage and the Pride” (ung.: ”Ursinnet och högmodet”). Den nederländska karikatyrtecknaren Nekschot greps i sitt hem i Amsterdam av tio poliser på grund av sina antimuslimska teckningar. Här i Storbritannien stämdes den amerikanska författaren Rachel Ehrenfeld av en saudisk affärsman för förtal. I Nederländerna stämdes Ayaan Hirsi Ali och i Australien stämdes två kristna präster. Jag skulle kunna fortsätta länge. Mina damer och herrar! Alla frihetsälskande människor i västvärlden möter denna pågående ”juridiska jihad”. Detta är muslimsk ”lagföring”. Och mina damer och herrar! För inte så länge sedan var den danska karikatyrtecknaren Westergaard nära att bli mördad på grund av sina skämtteckningar.

Mina damer och herrar! Vi måste försvara rätten till yttrandefrihet. Med all kraft. Med all makt. Yttrandefriheten är den viktigaste av alla våra friheter. Yttrandefriheten är en hörnsten i våra moderna samhällen. Yttrandefriheten är demokratins syre. Utan yttrandefrihet kommer vår livsstil att gå förlorad.

Jag anser att det är vår skyldighet att bevara arvet från de modiga, unga soldater som stormade stränderna i Normandie. De befriade Europa från förtrycket. Dessa hjältar kan inte ha dött förgäves. Det är vår skyldighet att försvara yttrandefriheten. Som George Orwell sa: ”Om frihet betyder något överhuvudtaget, betyder det rätten att berätta för människor det som de inte vill höra”.

Mina damer och herrar! Jag tror på en annan politik. Det är dags för förändring. Vi måste skynda oss. Vi kan inte vänta längre. Tiden löper ut. Om jag får citera en av mina amerikanska favoritpresidenter. Ronald Reagan sa en gång: ”Vi måste agera i dag för att bevara morgondagen”. Det är därför jag föreslår följande åtgärder, och jag nämner endast ett fåtal, för att bevara vår yttrandefrihet:

För det första måste vi försvara yttrandefriheten. Den är den viktigaste av våra friheter. I Europa, och utan tvivel i Nederländerna, behöver vi något i likhet med det första tillägget i den amerikanska konstitutionen.

För det andra måste vi få ett slut på och göra oss av med kulturrelativismen. Till kulturrelativisterna, shariasocialisterna, säger jag stolt: Vår västerländska kultur är mångfalt överlägsen den muslimska. Var inte rädda att säga det. Du är inte rasist när du säger att vår egen kultur är bättre.

För det tredje måste vi sätta stopp för massinvandringen från de muslimska länderna. Därför att mer islam betyder mindre frihet.

För det fjärde måste vi utvisa kriminella invandrare, och vi måste utvisa kriminella med dubbelt medborgarskap som fått sitt medborgarskap återkallat. Och det finns många sådana personer i mitt land.

För det femte måste vi förbjuda uppförandet av nya moskéer. Det finns tillräckligt mycket islam i Europa. Uppförandet av moskéer i västvärlden ska i synnerhet upphöra eftersom de kristna i Turkiet, Egypten, Irak, Iran, Pakistan och Indonesien behandlas illa.

Och sist men inte minst måste vi göra oss av med alla de så kallade ledarna. Jag har sagt det tidigare: färre Chamberlain, fler Churchill. Låt oss välja riktiga ledare.

Mina damer och herrar! För den tidigare generationen, till vilken mina föräldrar hör, står ordet London för hopp och frihet. När mitt land ockuperades av nationalsocialisterna gav BBC en daglig glimt av hopp i mitt land, i mörkret av nazisternas tyranni. Miljoner av mina landsmän lyssnade till sändningarna, i lönndom. Orden ”This is London” var en symbol för den bättre värld som snart skulle komma.

Vad kommer att sändas om fyrtio år? Kommer det fortfarande att vara ”This is London”? Eller kommer det att vara ”This is Londoninstan”? Kommer det att ingjuta hopp i oss? Eller kommer det att signalera värdegrunden från Mecka och Medina? Kommer Storbritannien att stå för underkastelse eller ståndaktighet? Frihet eller slaveri? Valet är ditt. Och i Nederländerna är valet vårt.

Mina damer och herrar! Vi kommer aldrig att be om ursäkt för vår frihet. Vi kommer och ska aldrig ge vika. Och, som en av era tidigare ledare faktiskt sa: Vi kommer aldrig att ge upp.

Friheten måste råda, och friheten kommer att råda.

Tack så mycket.

Följ min blogg med bloglovin