Arkiv

Posts Tagged ‘vallokal’

Rösträkning irl

september 21, 2010 27 kommentarer

För att ta mitt medborgerliga ansvar och se hur rösträkningen går till och att det går rätt till, äntrade jag vallokalen tre minuter i åtta. Det var en stor tillströmning av folk under röstningens sista skälvande minuter. En ung tjej visade sig ha åkt till fel vallokal, och skulle sannolikt inte hinna åka till den rätta, med tanke på vad klockan var slagen. Klockan åtta avslutades röstningen och vallokalsskylten togs bort. Däremot fick inte dörren låsas, då rösträkningen är offentlig. Alltså behöver man inte vara där före åtta, utan kan titta in närhelst man vill. Dock var jag den enda utomstående personen och de tittade storögt på mig som om jag var en utomjording.

Totalt var de sex personer, varav jag kände igen två personer, en från perioden som anställd i den offentliga sektorn och en person som är politiker på orten. Övriga personer var för mig helt okända men vid småprat under kvällens gång kunde jag dra slutsatserna att en person var nämndeman och en annan jobbade inom räddningstjänsten i grannkommunen.

Först ska förtidsrösterna sorteras ned i vallådornas tre olika fack. De ligger i kuvert ihop med röstkortet. Kuvertet ska öppnas, röstkort och kuvert läggas i varsina högar och kuverten med valsedlarna stoppas ned bland de andra. Fem personer är sysselsatta med detta medan en person räknar ned det totala antalet röstande i röstlängden, den liggare där rösterna prickas av. Denna procedur tog ganska lång tid eftersom många hade förtidsröstat i detta val.

För det mesta arbetades det under tystnad, men lite småprat förekom. Det kanske var min närvaro som lade sordin på stämningen. Dock dröjde det bara sju minuter innan den första nedlåtande kommentaren om Sverigedemokraterna yttrades. Man berättade om röstare som gjort fel och kommentaren var ”hur svårt kan det vara” och ”ja, är det några som verkar okunniga så är det sverigedemokrater”.

Efter 35 minuter var det dags att börja sprätta upp kuverten för riksdagsvalets gula röstsedlar. Röstsedlarna lades i högar efter parti framför varje person. Under kuvertsprättningen lades alla röstsedlar ihop i en hög per parti. Då hade klockan hunnit bli 21.26. Den totala tystnaden lägrade sig och utan att ens ha en fingertuta på fingret hörde man bara prasslet av papper när de olika partiernas valsedelshögar räknades och lades i högar om 50.

När det visade sig att antalet röstsedlar inte stämde överens med antalet röstande i röstlängden måste röstlängden räknas om, så även de sprättade kuverten och röstsedlarna, som förvisso alltid ska räknas två gånger i vallokalen. Kuvert visade sig saknas och en febril räkning återupptogs. Man konstaterade också att alla i röstlängden inte fick rösta med gul valsedel då de inte var svenska medborgare.

I ett par kuvert fanns det två valsedlar, dubbletter, som räknades om båda var av samma parti, annars inte, och i ett kuvert fanns det en handskriven valsedel som ogiltigförklarades då den skrivna texten inte följde normerna. Ett kuvert hade en vikt valsedel som ogiltigförklarades och en hade ett vikt hörn, men den godkändes. Än en gång skämtades det om folk som hade svårt för sig att rösta och nämndemannen kommenterar det hela med att ”det måste vara sverigedemokrater för de verkar ju lite dumma”.

En intressant iakttagelse vid en blick på röstetalen i de olika valkretsarna i kommunen, var att den valkrets där jag övervakade rösträkningen hade flest sverigedemokratiska röster. Kan det bero på att troligen ingen annan bevakade de övriga vallokalernas räkning? Visst, man blir aningen paranoid efter denna parodiska valrörelse men frågan måste få ställas.

Klockan 22.25 var det dags att ta itu med de vita valsedlarna. Då hade jag fått telefonbesked om läget och kände att jag fått tillräcklig insikt i förfarandet för att kunna åka hem. Riksdagsrösterna var de viktigaste och den biten var avklarad. De beräknades vara färdiga vid tolvsnåret och jag ville hem och fira.

Mitt omedelbara intryck av hela processen är att den är oerhört primitiv och rent av ålderdomlig. Som förhållandevis datavan blir man förskräckt av att se den saktfärdighet och amatörmässighet som kännetecknar rösträkningsproceduren. Det är inte förvånande att det är dyrt att anordna val under dessa premisser. Jag ser ett behov av att systemet moderniseras och framför allt datoriseras på något sätt. Kruxet är att bibehålla valhemligheten. Men kan man åka till månen bör det också gå att lösa.

Följ min blogg med bloglovin

dn, dn, dn. svd, svd, svd, gp, gp, expr, expr, ekuriren