Arkiv

Archive for september, 2010

Rösträkning irl

september 21, 2010 27 kommentarer

För att ta mitt medborgerliga ansvar och se hur rösträkningen går till och att det går rätt till, äntrade jag vallokalen tre minuter i åtta. Det var en stor tillströmning av folk under röstningens sista skälvande minuter. En ung tjej visade sig ha åkt till fel vallokal, och skulle sannolikt inte hinna åka till den rätta, med tanke på vad klockan var slagen. Klockan åtta avslutades röstningen och vallokalsskylten togs bort. Däremot fick inte dörren låsas, då rösträkningen är offentlig. Alltså behöver man inte vara där före åtta, utan kan titta in närhelst man vill. Dock var jag den enda utomstående personen och de tittade storögt på mig som om jag var en utomjording.

Totalt var de sex personer, varav jag kände igen två personer, en från perioden som anställd i den offentliga sektorn och en person som är politiker på orten. Övriga personer var för mig helt okända men vid småprat under kvällens gång kunde jag dra slutsatserna att en person var nämndeman och en annan jobbade inom räddningstjänsten i grannkommunen.

Först ska förtidsrösterna sorteras ned i vallådornas tre olika fack. De ligger i kuvert ihop med röstkortet. Kuvertet ska öppnas, röstkort och kuvert läggas i varsina högar och kuverten med valsedlarna stoppas ned bland de andra. Fem personer är sysselsatta med detta medan en person räknar ned det totala antalet röstande i röstlängden, den liggare där rösterna prickas av. Denna procedur tog ganska lång tid eftersom många hade förtidsröstat i detta val.

För det mesta arbetades det under tystnad, men lite småprat förekom. Det kanske var min närvaro som lade sordin på stämningen. Dock dröjde det bara sju minuter innan den första nedlåtande kommentaren om Sverigedemokraterna yttrades. Man berättade om röstare som gjort fel och kommentaren var ”hur svårt kan det vara” och ”ja, är det några som verkar okunniga så är det sverigedemokrater”.

Efter 35 minuter var det dags att börja sprätta upp kuverten för riksdagsvalets gula röstsedlar. Röstsedlarna lades i högar efter parti framför varje person. Under kuvertsprättningen lades alla röstsedlar ihop i en hög per parti. Då hade klockan hunnit bli 21.26. Den totala tystnaden lägrade sig och utan att ens ha en fingertuta på fingret hörde man bara prasslet av papper när de olika partiernas valsedelshögar räknades och lades i högar om 50.

När det visade sig att antalet röstsedlar inte stämde överens med antalet röstande i röstlängden måste röstlängden räknas om, så även de sprättade kuverten och röstsedlarna, som förvisso alltid ska räknas två gånger i vallokalen. Kuvert visade sig saknas och en febril räkning återupptogs. Man konstaterade också att alla i röstlängden inte fick rösta med gul valsedel då de inte var svenska medborgare.

I ett par kuvert fanns det två valsedlar, dubbletter, som räknades om båda var av samma parti, annars inte, och i ett kuvert fanns det en handskriven valsedel som ogiltigförklarades då den skrivna texten inte följde normerna. Ett kuvert hade en vikt valsedel som ogiltigförklarades och en hade ett vikt hörn, men den godkändes. Än en gång skämtades det om folk som hade svårt för sig att rösta och nämndemannen kommenterar det hela med att ”det måste vara sverigedemokrater för de verkar ju lite dumma”.

En intressant iakttagelse vid en blick på röstetalen i de olika valkretsarna i kommunen, var att den valkrets där jag övervakade rösträkningen hade flest sverigedemokratiska röster. Kan det bero på att troligen ingen annan bevakade de övriga vallokalernas räkning? Visst, man blir aningen paranoid efter denna parodiska valrörelse men frågan måste få ställas.

Klockan 22.25 var det dags att ta itu med de vita valsedlarna. Då hade jag fått telefonbesked om läget och kände att jag fått tillräcklig insikt i förfarandet för att kunna åka hem. Riksdagsrösterna var de viktigaste och den biten var avklarad. De beräknades vara färdiga vid tolvsnåret och jag ville hem och fira.

Mitt omedelbara intryck av hela processen är att den är oerhört primitiv och rent av ålderdomlig. Som förhållandevis datavan blir man förskräckt av att se den saktfärdighet och amatörmässighet som kännetecknar rösträkningsproceduren. Det är inte förvånande att det är dyrt att anordna val under dessa premisser. Jag ser ett behov av att systemet moderniseras och framför allt datoriseras på något sätt. Kruxet är att bibehålla valhemligheten. Men kan man åka till månen bör det också gå att lösa.

Följ min blogg med bloglovin

dn, dn, dn. svd, svd, svd, gp, gp, expr, expr, ekuriren

Annons

Release – Julia Caesar

september 17, 2010 7 kommentarer

OBS! UPPDATERING – boken går nu att beställa!

Det är många som hittat till journalisten Julia Caesars krönikor på Snaphanen sedan de började publiceras i april. Den stora uppmärksamhet och läsartillströmning krönikorna har rönt, har gjort att författaren har beslutat att ge ut ett urval av dem i bokform för att även nå dem som inte är bevandrade i datorernas värld. Boken går från och med lördagen den 18 september att att beställa på denna länk: http://booksondemand.e-butik.se/?artnr=2049.

BAKSIDESTEXT – FLER MINISTRAR BORDE GRÅTA

På en presskonferens tillkännager en minister gråtande sin avgång. Fler ministrar borde gråta. Det finns många både nuvarande och före detta ministrar som har mycket goda skäl att brista i gråt över vad de har gjort och gör mot sitt land och dess befolkning.

Med världens mest extrema invandringspolitik har de förvandlat Sverige till ett splittrat och otryggt land där allt fler människor har allt svårare att känna igen sig. Utan att befolkningen någonsin blivit tillfrågad har det svenska Folkhemmet på bara några årtionden förvandlats till ett mångkulturellt samhälle med en kraftigt ökande och alltmer brutal våldsbrottslighet, havererad integration, Europarekord i anmälda våldtäkter, hederskultur, anlagda mångmiljonbränder och flykt från de invandrartäta områdena.

”Fler ministrar borde gråta” är en samling knivskarpa politiska krönikor om tillståndet i Sverige en bit in på 2000-talet. De är icke önskvärda rapporter om en verklighet som vi aldrig får läsa eller höra om i massmedia.

Författaren bakom pseudonymen Julia Caesar är journalist med lång erfarenhet från medievärlden.

Läs mer om Julias bok Världsmästarna här, som gavs ut och kunde beställas från och med den 15 september.

Nu kommer boken som många har väntat på – VÄRLDSMÄSTARNA!

september 15, 2010 41 kommentarer


Julia Caesar, journalist och uppskattad krönikör på Snaphanen, ger nu ut boken ”Världsmästarna. När Sverige blev mångkulturellt”. Boken är den granskning av den svenska mångkulturen och invandringspolitiken som media borde göra men inte gör. Istället mörklägger journalisterna sanningen om massinvandringens följder. Boken inleds med en hårdhänt uppgörelse med Julia Caesars egen yrkeskår, ”De apatiska journalisterna”.

Den svenska invandringspolitiken är extrem. Sverige är ett land under kolonisering. Svenska regeringar har – oberoende av partifärg – utnämnt Sverige till världsmästare i godhet och förvandlat landet till global socialbyrå. Sedan 1980 har det lilla landet med 9 miljoner invånare tagit emot 1,3 miljoner invandrare. Var femte svensk har i dag invandrarbakgrund. Av dem som har kommit är bara 5 procent flyktingar. Majoriteten på 95 procent kommer i huvudsak för att ta del av Sveriges frikostiga välfärdssystem. 96 procent saknar pass eller andra ID-handlingar men beviljas ändå permanent uppehållstillstånd. Svenska myndigheter känner alltså inte till identiteten hos det absoluta flertalet som släpps in i landet.

Den ansvarslösa politiken medför stora och djupgående konsekvenser för landet och dess invånare. Statsskulden skenar, skolor och bilar bränns ned varje dag, våldsbrottsligheten ökar och blir alltmer brutal. Förorterna utvecklas allt snabbare till segregerade etniska enklaver befolkade av ett importerat bidragsproletariat. Sverige har EU-rekord och ligger som nummer 2 i världen i anmälda våldtäkter.

Läs journalisten Ulf Nilsons recension av Världsmästarna i Expressen, ”Sverige är på väg åt helvete”.

Det här är några av de ämnen som Julia Caesar tar upp i boken:

· Ett förändrat land. Om föraktet för det svenska, sorgen över ett förlorat land och hur Sverige blev en fristad för minst 1 500 krigsförbrytare och terrorister, bland annat Saddam Husseins giftkemist.

· Hur Sverige blev världsmästare i godhet.

· Människosmugglarnas marknad och asyllotteriet. I tre kapitel granskas asylpolitiken, människosmugglingen, de så kallade ”ensamkommande flyktingbarnen” och anhöriginvandringen.

· Ideologin och dess verktyg. De ideologiska rötterna till det eniga riksdagsbeslutet 1975 om att förvandla Sverige till ett mångkulturellt land analyseras, liksom diskrimineringsombudsmannens (DO:s) verksamhet.

· Integrationsfiaskot. Om bidragsförsörjda etniska enklaver, svartjobbande imamer och import av analfabeter.

· En totalitär ideologi. Islamiseringen av Europa och Sverige i synnerhet.

· Importerad kriminalitet. Den kraftigt ökande våldsbrottsligheten och försöken att mörklägga den.

Boken ges ut under pseudonym. Julia Caesar skriver i bokens inledning:

Det går stick i stäv med den journalistiska kultur och hederskodex som jag har bekänt mig till i hela mitt yrkesverksamma liv. Jag delar fortfarande den principiella inställningen. Det är så det ska fungera i ett fritt och civiliserat samhälle. Men vi lever tyvärr inte i ett fritt och civiliserat samhälle längre. Hoten från islam och alla våldsdåd mot dem som har använt sig av sin grundlagsstadgade yttrandefrihet har helt ritat om yttrandefrihetens karta. Att i dag offentligt ifrågasätta och kritisera islam under eget namn är inte realistiskt. När allt kommer omkring är det inte mitt namn som är viktigt utan det jag har att säga.

Inget svenskt bokförlag har velat ge ut boken. ”Världsmästarna” är en bok som inte är önskvärd i Sverige. Författaren ger därför ut den på eget förlag.
Den kan beställas här:

http://booksondemand.e-butik.se/?artnr=2044

Inom kort kommer antologin ”Fler ministrar borde gråta”, ett urval av de krönikor som Julia Caesar sedan i april har publicerat på Snaphanen.

OBS! För er som ännu inte stiftat bekantskap med Julia Caesars krönikor, finns en länklista med sammanfattningar av de som hittills publicerats här.

Följ denna blogg med bloglovin

dn, svd

blt, blt, blt, hd, hd, hd, gd, gd, gd, ekur, ekur, ekur, ekur, ab, ab, ab, ab, ab, ab, sydsvenskan, sydsv, syd, syd, syd

dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn,dn, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, exp, exp, exp, exp, exp, exp, exp, exp, exp, exp, exp, exp, gp, gp,gp

Nysvensk ordlista del 3

september 10, 2010 Lämna en kommentar

I takt med att politiker och massmedia slår knut på sig själva för att med hjälp av ordkulisser skapa deras så eftersträvansvärda samhälle, kan vanligt folk se hur det börjar glipa i ordvävens sömmar. Vad betyder orden de använder egentligen? Och stämmer verkligen ordens grundbetydelser överens med den betydelse som politiker och journalister sprider?

Genom att trumma ut ett budskap där ordens innebörd så sakteliga förvrängs, lyckas man ofta med konststycket att förleda folk.  Ända tills det blir för genomskinligt. Då Reinfeldt i sin bok ”Det sovande folket” (1993) kallade medborgarna för ”sovhjärnorna” och undrade hur dessa ”mentalt handikappade” människor kan ”väckas från hjärntvätten”, kan man undra om han nu istället tycker att detta är bra efter att han själv kom till makten.

Trots fyra år vid makten har Fredrik Reinfeldt inte väckt folk ur dvalan. Tvärtom verkar han ha insett fördelarna med sömnen. Det måste vara praktiskt och skönt när folket är invaggade i dvalan så det går att styra och ställa efter eget behag, verkar vara regeringens paroll. Om det inte är så, frågar man sig varför Reinfeldt inte annars har försökt att göra något åt t.ex. mediernas propagandistiska inriktning.

Att dupera ett folk görs officiellt genom att lägga ut ordmattor och dimridåer. Det dunkelt sagda är inte alltid det dunkelt tänkta i detta fall. Inofficiellt styr man folks åsikter och handlingar via våldsverkare i organisationer av typen AFA. Man låter dem agera och ser till att polisen lägger ned utredningar i brist på bevis. Nyordlistan punkterar åtminstone det ena sättet att dupera folket. Här kommer del 3. Läs och känn igen dig i ordvrängeriets konst.

Genusperspektiv = stödargument för att bortförklara de egna svagheterna med att man utsätts för strukturell diskrimininäring (se även Svepskäl och Konspirationsteori)

Gringo = en skattefinansierad fascistisk och anti-demokratisk tidskrift som underminerar det svenska språket

Gängbråk = ett gäng invandrare misshandlar en helt oskyldig som försöker undvika provokation

Gökunge = ung man i åldern 18-35 år från Afrika eller Västasien som har fått hela släktens besparingar för att smugglas till Sverige, bränna id-handlingar och söka PUT. När PUT väl är beviljat kommer släkten om minst 70 personer och ska anhöriginvandra. Tränger ut de svenska ungdomar som tvingas söka jobb utomlands. Se även ”ankarbarn”.

Gömd flykting = det som i andra länder än Sverige kallas illegal invandrare, se även Papperslös

Halal-hippie = alla som hukar för islamism och blundar för religiöst förtryck om det sker i islams namn, drottningen av alla Halal-hippies är Mona Sahlin

Hatbrott = påhittade brott som gör att alla utom vita män kan ses som särskilda offer och ge den som utför brottet högre straff (med andra ord ett rättsligt skämt)

Hedersmord = 1. ett sätt för kulturberikare att på ett strukturellt sätt visa på ansvarstagande för sin familj och dess rykte

Hedersmord = 2. när någon eller några förvirrade män utövar våld mot en kvinna och som givetvis ej heller är kulturellt betingat, se citat: ”Vi får aldrig acceptera talet om hedersmord. Ingenting bevisar att våldet mot unga kvinnor är kulturellt betingat. Det handlar endast om mäns våld mot kvinnor…”, sagt av Mona Sahlin

Hjälparbetare = vänsterintellektuell överklass som åker på semester på våra skattepengar och har tolkningsföreträde i alla slags situationer som inbegriper bruna människor i sydliga länder

HMF (hets mot folkgrupp) = denna lag omfattar alla utom heterosexuella etniskt svenska män. Nu har man t.o.m. skrivit om denna lag så man inte ska stöta sig med religioner. Men sedan när blev muslimer en ”folkgrupp”?

Höger = allting som man instinktivt vet är dåligt

Högerblogg = vanlig svensk som har mage att framföra sina åsikter

Högerkommunist = det senaste ihopsnickrade skällsordet på en Sverigedemokrat

Högerkrafter/främlingsfientliga krafter = benämning på organisationer och grupper i samhället som inte delar medias syn på t.ex. skattepolitik eller invandring. Det sägs att man kan ”flirta med främlingsfientliga krafter”, något som Sarkozy anklagades för av en svensk journalist efter att han påpekat att Turkiet ligger i Mindre Asien

Högerpopulism = se extremhöger

Id-handling = något som 94 % av asylsnyltarna slänger i papperskorg på Arlanda; avsaknad av sådan underlättar att få PUT

Inbördeskrig = stökig situation

Inkvotering = etnicitet kommer före kompetens

Integration, utanförskap, miljonprogram, förort, intolerans, bidrag, försörjningsstöd = problem som svenskar skapat genom strukturell diskriminering och/eller förväntas lösa

Integration = funkar bara i en rosa drömvärld

Integrationsersättning = summan av kontanter och värdesaker erhållna efter misshandel och rån av 80-åring i dennes lägenhet

Integrationspolitik = ersätter ordet ”invandrarpolitik” och betyder per ny definition att inte bara invandrarna utan även svenskarna ska integreras i det mångkulturella samhället

Intellektuell = god och klok människa som återfinns på DN-kultur och vars livsuppgift är att bekämpa den onda marknadsliberalismen

Invandrarentreprenör = pizzabagare, frukthandlare på torget, bilimportör i skattemässig gråzon

Invandrarkompetens = driftiga och ambitiösa invandrare av den typ som ofta återfinns i USA. I Sverige har ordet inget användningsområde

Invandrarnas dag = ett alternativ till nationaldagen, för att stävja rasistiska strömningar som uppstår av att man firar den riktiga nationaldagen. Firas genom att en politiker åker ut med 10 Säpovakter till ett ghetto och ler till journalister bredvid några afrotrummor och lite magdans

Invandringspolitikkritisk = invandrarkritisk = xenofob = rasist = nazist = Sverigedemokrat = Mengele

Irreguljär flykting = en charterturist som missat flyget hem, tappat passet och därför måste ha asyl

Islamofob = samlingsnamn för alla som inte knäböjer inför muslimerna, kan användas mot alla islam-kritiker mellan Nyamko Sabuni och Arkan

Islamofobisk = att sanningsenligt kommentera negativa händelser förknippade med islam

Israel-kritik = vänsterhyllningar av en muslimsk terrorattack på oskyldiga civila judar

Jordhålefamilj = flyktingar som tvingas bo i skogen då svenska myndigheter, speciellt socialen, vägrar ordna fram femrumslägenhet

Journalist =  1. valboskapstekniker

Journalist = 2. politruk

Journalistpris = ges av medievänsterpersoner till medievänsterpersoner för sina stora journalistiska insatser. Exempel på vinnare är tidningen Gringo och TV-programmet Uppdrag Granskning samt Lena Sundström för hennes tendentiösa och rasistiska bok om danskarna

Jämlikhet = handlar i vardagligt tal om att pådriva en utveckling för ett samhälle där män och kvinnor behandlas lika. I media betyder det extremfeminism och manshat

Homofob = vit heterosexuell man

Klassfråga = fråga som rör en enda skolklass. Ska inte förknippas med frågan som rör att människor har olika inkomster och förutsättningar

Klassisk högerpolitik = sunt förnuft, logiskt tänkande och att rätta munnen efter matsäcken. Stick i stäv med socialismens naiva idealisering, alltså

Klimatsmart = att uppträda som den värsta sortens hycklare. Du drar ur mobilladdaren och stänger även av TV:n så att inte dioden lyser. Men du åker aldrig kollektivt och tar stadsjeepen till konsum 200 meter från hemmet för att köpa 3 dl grädde

Klyftor = inkomstskillnad mellan olika personer, oberoende av skillnader i utbildning, arbetsinsats etc.

Kolonisation = när stora grupper européer bosätter sig i världsdelar som domineras av andra folkslag (jfr med Berikning)

Kränkande = att en person gör en fri association utifrån en händelse eller sak och finner något som går att tolka negativt (speciellt vanligt om glassar, exotiska djurparksdanser och plastfigurer som håller i något i fel vinkel)

Kulturell rasism = rasismens suspekta arvtagare. Också extremt luddigt, kan tas till i alla möjliga situationer. Antagligen är man kulturell rasist om man tror att fler judar än zigenare eller afrikaner har fått Nobelpriset

Kungsbackabo = somalisk medborgare som misshandlat och urinerat på sin könsstympade somaliska f.d. flickvän. Övergreppen ska ha skett i Kungsbacka kommun

Kvinna = den högre stående av de två mänskliga ”raserna” men, är genomgående god. Om en kvinna på något sätt gör något som bryter detta har hon uppträtt som en man och troligen blivit tvingad av patriarkatet

Könskrig = rättvisa

Könsmaktsstruktur = alla etniskt svenska män hatar kvinnor och har byggt allting i samhället enbart för att förtrycka och förnedra alla kvinnor

Följ min blogg med bloglovin

dn, dn, dn, dn, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, dn, dn, dn, exp, exp, exp, exp, exp, exp, ab, ab
ab, ab, ab, ab, ab, gp, gp, gp, gp, hd

dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd, svd
ex, ex, ex, ex, ex, ex, gp, gp, gp, gp, gp, gp, hd, hd, hd, ek, ek, ek, ft

Flygbladskampanjens slutfas

september 2, 2010 3 kommentarer

Flygbladskampanjen går på högvarv. Engagemanget märks från många olika håll. Trycket på nedladdningssidan och intresset att bidra med egenproducerande alster är stort. Det tar tid i anspråk att hålla ordning på alla filer, uppdatera dem samt rapportera om dem under flygbladsfliken. Dessutom är mejltrafiken i full gång om andra diskussioner och projekt. Det råder ingen tvekan om att det finns ett stort engagemang att sprida ljuset i Sverige.

När till och med danska politikerger sig in i diskussionen och påtalar bristen på yttrandefrihet och pluralism i Sverige, råder det ingen tvekan om att vi flygbladskampanjare inte hör till den inbillade sjukes skara. Tvärtom tyder Reinfeldts och Sahlins uttalanden på att det är de som är drabbade.

Den är väldigt svår att förstå om man följer den svenska valrörelsen (Reinfeldt).

Det är oseriöst, vi har ett fullt demokratiskt val i Sverige, och jag är stolt över att landets politiker och myndigheter kan skilja mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp […] vi har aldrig haft en debatt där man ger en hel grupp skulden för alla problem, och jag vill aldrig att Sverige ska hamna där. Vi är mer mogna (Sahlin).

Men vem tror att det enda läger som fritt kan sprida sina åsikter och som fördömer andras skulle hålla med om att det är lågt till tak i debatten? Deras svar är ju så förutsägbara att det mer liknar inövade repliker i en fars av Molière.

Alla som bidrar på något enda litet sätt efter förmåga och medel att sprida information bland medborgarna ska ha en stor eloge. Många har gjort och gör stora uppoffringar. En av kampanjens stora inspiratörer och aktörer är Ceasar Andersson. Hans insatser kan inte nog lovprisas. Här beskriver han hur hans engagemang tog fart och hur det utvecklats:

Jag hade precis avslutat ett samtal i telefon med en vän och konstaterat att något måste göras! Någon måste väcka svenska folket!

Samma kväll hade vi en liten middagsbjudning hemma i vårt nybyggda hus och efter ett par öl började två av gästerna att diskutera politikers sätt att hantera invandringsfrågan. Frågeställningarna bollades fram och tillbaka över bordet och samtliga verkade överens, men det konstaterades också: – Säger man så blir man ju utpekad som rasist!

Lite provokativt frågade jag: Är det brist på fantasi eller brist på mod som utgör det största problemet? Svaret jag erhöll var att modet var det inget fel på men vad skulle man göra?

Jag bad dem att ge mig en vecka att lista aktiviteter vi faktiskt kunde göra tillsammans för att om inte annat lätta på den frustrationen vi alla kände. Jag bad dem också att behålla modet och viljan även efter ölen gått ur kroppen.

Efter en vecka presenterade jag ett par enkla förslag bestående av:

– Enkel blogg Sverigefidelis.blogg.se

Flygbladsutdelning – informationsspridning

– Aktivistnätverk

– Fond/sponsring

Jag avslutade med ett citat som jag burit med mig genom hela livet för att symbolisera våra steg:

”Det är inte kritikern som räknas, inte den person som pekar ut hur den starke snubblar eller hur den handlingskraftige kunde ha agerat bättre. Förtjänsten finns hos den som faktiskt är med på banan, vars ansikte är fyllt av blod, svett och smuts, som kämpar tappert, som gör fel och kommer igen om och om igen, för det finns inga ansträngningar utan felsteg eller brister, istället upplever han stor entusiasm, visar stor hängivenhet och lägger ned kraft på ett vällovligt syfte. I bästa fall vet han, att till slut, kommer triumfen av att nå goda resultat, och i värsta fall, om det går åt pipan, misslyckas han åtminstone på grund av att han var modig. Han kommer inte att höra till skaran av kalla och skygga själar, de som varken upplevde seger eller nederlag.”

Detta var allt jag satte upp och efter en vecka hade vi gjort våra trevande försök att dela ut lite flygblad, vi hade skrivit något inlägg på bloggen och vi var fyra personer som ville hjälpa till. Nu dryga fyra månader senare har vi delat ut över 17 000 flygblad, skrivit ut 22 000 flygblad (en hel del har skickats ut i landet).

– Vi har skrivit ett par inlägg i veckan på bloggen

– Vi har en egen proffsskrivare som skriver ut en A4 per sekund

– Vi har fria papper via sponsring

– Vi har en brevbärare med specialuppdrag:-), särskilda brev till särskilda adresser och inte minst ganska roligt

– Vi har hållit tre torgmöten

– Vi är nu 30 personer med olika uppgifter

Vi skickar hundratals färdiga flygblad till nya aktivister runt om i landet varje vecka. Jag grämer mig allra mest för att jag inte har haft kameran med då vi lappade ca 1 500 bilar i Arninge, Täby eller likaså Kistamässan under Villamässan med 2 500 flygblad.

Under arbetet kom vi tidigt i kontakt med Cavatus och vi började bolla massa idéer fram och tillbaka och det blev tydligt att han bäst kunde tillhandahålla vattenhålet där vi tankade nya flygblad, för att återigen bege oss ut på fältet. Kvalitén på materialet har successivt förbättrats och nu finns det riktigt bra flygblad i alla varianter och för olika målgrupper.

Kontakt med en förebild

Jag fick inspiration till vårt runda bordsamtal av Jan Millds, Blågula frågor och jag bestämde mig för att ta direktkontakt med honom. Jan Milld hade under vårt arbete varit djupt engagerad i att framställa vitboken – Mångkulturellt facit och ur detta arbete uppkom också TABLOIDEN! Den är det enskilt bästa jag som aktivistledare någonsin har delat ut till hushåll. Hushållsutdelning är enligt min erfarenhet det absolut bästa eftersom området för vår regimkritik kräver lugn och ro för mottagarna.

En fullspäckad informationstidning av detta slag skrämmer slag på många människor om det delas ut på stan. Mer eller mindre ser människor ut som om de håller i en bomb och man kan se paniken i deras ögon. De ser ut ungefär som om de läste en porrtidning och inbillade sig att frugan strax skulle dyka upp. Jämför med intresset för SD:s politik i relation till hur få som ens vågar gå och besöka dem på ett torgmöte.  Rädslan är obefogad för det allra mesta. Ju fler vi blir desto starkare blir vi. Vi är nu en kraft i Sverige och hela etablissemanget känner av vår beslutsamhet och de är mycket nervösa.

Trots min porrtidningsliknelse ovan så har jag nog aldrig upplevt så mycket positivt från folk i såväl stugor som lägenheter. Mest av allt minns jag en dam i 70 års åldern som sprang ut på balkongen och ropade:

– Tack så mycket för Er insats, tack för att Ni finns. Det var rätt information också!

En annan pensionär frågade mig om valsedlar!

Glädjen över att faktiskt gå ifrån ett samtal under alkoholpåverkan till att faktiskt göra något reellt åt saken är obetalbar. När valdagen är här då vill jag känna samma stolthet sak som jag vill känna då mina barn växer upp. Jag har varit inne i arenan och jag gjorde så gott jag kunde.

Ceasar – Aktivistledare

Följ min blogg med bloglovin

dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, dn, svd , svd, svd, svd, svd, gp ,
gp, gp, gp, gp, gp, gp, gp, gp, expressen, expressen, expressen, expressen, expressen, expressen, expressen, expressen, expressen, expressen, expressen, blt, dm
hd, hd, hd